01.07.19

Preiļu muiža (Prele)

                                             (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)


                                                                                 (2024.gada foto)Preiļu viduslaiku pils tika nopostīta Ivana Bargā iebrukuma laikā 1558.-1582.gadā. Borhi nopostīto pili neatjaunoja, bet uzcēla jaunu, kura 18.gadsimta sākumā nodega. Tās vietā uzcēla atkal jaunu kungu māju, bet, kad tā vairs neapmierināja saimnieku prasības, 1860.-1865.gadā uzbūvēja jaunu pili Tjūdoru neogotikas stilā. Domājams, vecā kungu māja iekļauta jaunās pils apjomā. Kā iespējamie projekta autori minēti G. Šahts un A. Beļeckis. Pilī bijuši ozolkoka paneļi, ornamentāls plastisks dekors, veidojot romantisku interjeru. No sākotnējās interjera apdares šobrīd nekas nav saglabājies. Pašlaik Preiļu pils pēc ugunsgrēka jau vairākus gadus ir drupās un iet bojā. No saimniecības ēkām saglabājušies 19.gadsimta 3.ceturkšņa neogotikas formās celtie staļļi, vārti ar smailloka arkām, vārtsarga namiņš un kapliča (1817.g.). Padomju okupācijas gados pilī atradusies skola, arī pionieru nams, sporta skola. Bet 1979.gada ziemā pilī izcēlies ugunsgrēks, ēkai sadega jumts, dzēšanas laikā tika stipri salieta un par cik ziemas laikā palika bez jumta, ēka sāka iet bojā. Tā arī jumtu pilij neuzlika un nu tā burtiski sāk jau brukt.

Pils kompleksa teritorijā atrodas arī Apaļā kapela (1817). Šī celtne veidota līdzīgi Romas Panteonam. Kapelā katru dienu notika dievkalpojumi. Zem kapelas bija iekārtotas Borhu dzimtas kapenes. 1919.gadā kapelā ierīkoja strādnieku klubu, to dekorēja ar revolucionāriem lozungiem. Kapenes tika uzlauztas, izpostītas, aplaupītas. Ēku vēlreiz izdemolēja pēc Otrā pasaules kara.

Šobrīd pils un ar to saistītās ēkas ir kritiskā stāvoklī. Kādā rakstā atradu šādu informāciju: "Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto parku. Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19.gadsimta vidū un vēl šodien tas ir viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku parkiem. Parka platība ir 41 ha, no kuriem apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli, te aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū vairāki dižkoki.
Preiļu muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Arī katrs elements atsevišķi: pils, kapela, stallis, vārti, vārtsarga namiņš, parks ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi. Pils ēka atrodas Preiļu novada domes bilancē, dome apsaimnieko un uztur kārtībā arī parka teritoriju ar tajā esošajām būvēm /estrādi, vārtiem, tiltiem, stalli /."

Vēlāk gan parādījusies cerīgāka informācija, ka pils tikšot atjaunota: http://www.tvnet.lv/zinas/regionos/589213-preilu_pili_par_049_miljoniem_eiro_atjaunos_sia_preilu_celtnieks

2016.gadā pils atjaunošana norit pilnā sparā - ir uzlikts dakstiņu jumts un fasāde tiek savesta kārtībā.

Adrese: Preiļi, Raiņa bulvāra galā