15.06.19

Augstrozes viduslaiku pils (Schloβ Rosen)


                                           (Fotografēts 2018.gadā, Ginta Mucenieka foto)

Rīgas arhibīskapa vasaļa pils celta 1272.gadā un tur valdījusi Rozenu dzimta. Pils izlaupīta un aizdedzināta 1801.gadā. Cietokšņu pētnieki Kārlis fon Lēviss Menārs un Armins Tūlse uzskatīja, ka pils konstrukcija atbilst 13.gadsimtā celtajām agrīnajām ordeņa pilīm. Tās galvenā torņa vietā – masīvs aizsargmūris. Visu pilskalnu šķērso 22 m gara un 2,5 m bieza siena. No citām pusēm mūris ir plāns. Celtnieki laikam paļāvušies uz dabisko aizsardzību, jo pils atrodas 35-40 m augsta paugura virsotnē Augstrozes Lielezera krastā. Latvijas brīvvalsts laikā te Igaunijas vēsturnieku ekspedīcija O.Loritsa vadībā pētīja lībiešu dzīvi Latvijā. Pēc Loritsa domām, Augstrozes pilskalnā bijusi Idumejas novada seno lībiešu pils.

Vēl šodien nav noskaidrots, vai Augstrozes nosaukums cēlies no stāvajiem un mežainajiem pauguriem – rozām vai arī no bijušo īpašnieku Rozenu vārda. Vairāki latviešu vēsturnieki bija pārliecināti, ka rozas devušas vārdu Indriķa hronikā minētajiem virsaišiem, kuri jau kristīti un pārvācoti pieņēma fon Rozenu vārdu.
Īpašnieki Rozeni bija brīvkungi, kuriem piederēja Lielstraupes, Mazstraupes muižas, Igate, Ikulda, Auciems, Raiskums un Augstroze. Zviedru armijā dienēja 5 Rozeni. Augstrozē dzimušie brāļi Reinholds un Fridrihs Rozeni bija ģenerāļi. (izmantoti materiāli no A.Plauža grāmatas “Ceļvedis pa teiksmu pilīm”)
Mūsdienās uz atlikušajām pils drupām var aiziet pa labiekārtotu pastaigu taku.

Adrese:  Limbažu novads, Umurgas pagasts