20.08.19

Priekuļu muiža (Freudenberg)


                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1925.gada “Nedēļa” raksta: “Tikai 15 gadus atpakaļ dibināta Priekuļu skola. Pa to laiku tā kļuvusi par svarīgu faktoru mūsu saimnieciskās dzīves attīstībā. Pamācošas ir Priekuļu skolas dibināšanas gaitas. Cik bagāti ar muižu centriem mēs esam tagad, pēc tikai 15 gadiem, tik nabagi mēs bijām toreiz, kad radās vajadzība pēc pirmās lauksaimniecibas skolas. R. L. Centrālbiedrība, kurai bija uzticēta skolas dibināšana, vairakkārtīgi griezās pie krievu valdības ar lūgumu nodot kādu no kroņa muižām skolas vajadzībām. Bet krievu valdība labāk gribēja iznomāt muižu kādam privātam rentniekam nekā veicināt latvju tautas saimniecisko kultūru. Viss, kam bij sakars ar attīstību, tai likās aizdomīgs. Kad beidzot Centrālbiedrība iegūst Priekuļu muižas nomas tiesības, zemkopības departaments beidzot dod savu piekrišanu skolas atvēršanai, bet pabalsta nepiešķir nekāda. Centrālbiedrībai pašai nācās sagādāt vajadzīgos līdzekļus, vācot ziedojumus. Arī zemkopības departaments nodod skolai bezmaksas lietošanā 500 desetīnas zemes. Skolas vajadzībām vecā kungu māja bij nepiemērota un Centrālbiedrība ķērās pie jauna skolas nama būves. 1913. gadā bij gatavs skolas nams, kurā varēja dzīvot skolēni, un skolotāju dzīvojamā ēka. Ēku celšana kopā ar apkurināšanas ietaisēm, ūdensvadiem, inventāru un remontiem izmaksāja 132.500 rubļu, no kuriem privātu ziedojumu ceļā sanāca 51.000 rubļu, bet pārējo deva Centrālbiedrība. 11 gadus skola darbojās kā 3 klašu skola un pēdējos 3 gadus kā lauksaimniecības vidusskola, kuru beiguši jau 81 audzēknis - 56 zēni un 25 meitenes. Skolu vadījuši agr. J. Bickijs, agr. R. Zemels un agr. Kreišmanis, kurš vada skolu vēl tagad.”

Adrese: Cēsu novads, Priekuļu pagasts, Priekuļi, Lauksaimniecībs tehnikuma apkārtne