05.07.19

Lubezeres muiža (Lubbessern)

                                            (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                     (Foto no Bārtas muzeja krājumiem, 1936.gads, vidū Zemkopības ministrs Jānis Birznieks)
(Fotografēts 2012.gadā, Aivara Gulbja (redzet.lv) foto)
                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
Lubezeres muižas ēka izskatās pamesta, bez logiem un durvīm. Muižas kompleksā saglabājušās atsevišķas ēkas un parks ar svešzemju sugu stādījumiem. Viduslaikos Roja bijusi maz pazīstama un reti apdzīvota Lubezeres muižas nomale, jo tā atradusies attālu no galvenajiem satiksmes ceļiem. Rojā jau 16. gadsimta otrajā pusē darbojās sīkosta, kurai bija dotas tiesības nosūtīt preces uz ārzemēm un Lubezeres barons Hāns eksportēja muižas ražojumus – labību, kokmateriālus, arī Uguņciema dzelzscepļa izstrādājumus pa Rojas upi līdz Rojas ostai un pēc tam tālāk uz Rīgu, Pēterburgu, Holandi.

No Lubezeres muižas pļavām līdz pat Rojai barons Hāns izveidojis arī zemes ceļu, kuru dēvē par Zibeņdambi, jo tas ierīkots ļoti ātrā tempā. Rojā tagad tā ir Peldu iela. 1908.gadā pa šo trasi piegādāja akmeņus jūras aizsargdambja būvei.

1936.gadā Lubezeres muižā izveidoja Valsts laukstrādnieku skolu. Par to raksta tā laika prese, piemēram, “Latvijas kareivis”: “Valsts laukstrādnieku skola Lubezerē sāks darboties 17. februārī. Valsts Lubezeres sēklaudzētavas jaunatvērtā lauksaimniecības strādnieku-priekšstrādnieku skolā mācības sāksies 17. februārī. Skolā uzņems audzēkņus ar pamatskolas izglītību, ne jaunākus par 19 gadiem un kuri strādājuši lauksaimniecībā. Kurss viengadīgs. Mācības un internāts skolas audzēkņiem bez maksas.”

Adrese: Talsu novads, Ārlavas pagasts, Lubezere