29.06.19

Sēmes muiža (Sehmen)

                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Sēmes muiža pirmoreiz minēta 1630.gadā.

Līdz 1987.gadam muižas ēkas te vēl bija, bet pēc tam, kad iedzīvotāji tās pameta, ēkas ap 1990.gadu nodega. Saglabājusies tikai no laukakmeņiem mūrēta govju kūts un klēts ar pagrabu.

Sēmes muižas centru ar ēkām kā neatsavināmo daļu 1921.gadā apstiprināja bijušā muižas īpašnieka Kristofa Ēriha fon der Rekes (1867-1915) atraitnei Helēnai Annai Terēzei fon der Rekei, dzimušai fon Drahenfelsai (1885-1948), kura to iznomāja Jānim Freidenfeldam. Ezera krastā pie muižas atradās pirmā Līvenu katoļu baznīca, kuru uzcēla pēc koka baznīcas sagrūšanas. Agrāk bijusi arī mācītājmuiža. (no V.Avotiņa un I.Luksa grāmatas “Lejup pa Abavu”)

H. Stroda grāmatā “Kurzemes kroņa zemes un zemnieki” minēts, ka Sēmes muižā 1800. gadā ražoja 1864 spaiņus degvīna, t. i., 11,4 spaiņus uz vienu revīzijas vīrieša dvēseli. No tā muižā  pārdeva 1236 spaiņus, t. i., 7,6 spaiņus uz vienu revīzijas vīrieša dvēseli.
 

Adrese: Tukuma novads, Sēmes pagasts