04.06.20

Bārzdiņu muiža (Barsding)                                                  (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Mūsdienās vietai dots nosaukums Kalnrozes, bet agrāk te bija Bārzdiņu muiža. Dažos avotos – pusmuiža. Pagastā ietilpa 3 lielas muižas — Vilces, Blankenfeldes un Mūrmuižas, 5 mazas — Mazblankenfelde, Mazvilce, Kānberga, Bārzdiņu un Jaunmuižas, 20 muižu rentes mājas un 71 zemnieku māja.

Adrese:  Jelgavas novads, Vilces pagasts, Kalnrozes