16.09.20

Sunākstes muiža (Lielsunākstes muiža, Gross-Szonnaxt)


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Fotogrāfijās apbūve, kas atrodama bijušajā muižas teritorijā. Kā var noprast, tad no muižas ēkam nekas nav palicis.
Sunākstes  muižā ir krievu kolonija. Pārkrievošanas laikā te atvestas un nometinātas kādas 13 krievu ģimenes. Krievi diezgan enerģiski, darbīgi, bet diezgan nabadzīgi, pagasta sabiedriskajā un kulturālajā dzīvē bez lomas. Pats centrs pieder valstij. Pirms 4 gadiem nodega Sunākstes pils. Tagad uzcelta jauna ēka, kurā dzīvo mežzinis. (“Ceļi”, 1937)

Adrese: Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts, Lielsunākste