15.06.19

Patmalnieku muiža
                                          (Fotografēts 2017.gadā, Alda Jordāna foto)


1873. gadā Mārcienas muižas īpašnieks barons Juliuss fon Tranzē sadalīja un izpārdeva visus savus īpašumus. Mārcienas muižas pili 1885. gadā iegādājās baltvācu izcelsmes Vidzemes guberņas landrāts Voldemārs fon Maidels. Bet daļu no muižas saimniecības izpirka brāļi Jānis un Bērtulis Birņi un nodalītajam īpašumam deva vārdu „Patmalnieki”, vēl vēlāk - „Lejas Patmalnieki”.  Ap 1908. gadu Lejas Patmalniekus nopirka vācietis Johans Gotlībs Hanšmanis, kas pārbūvēja dzīvojamo ēku un nosauca to par Patmalnieku muižu. Pēckara gados muižas ēkās bija ierīkots bērnu nams, vēlāk Mārcienas pamatskola. Bet 2006.gadā Solimu ģimene atjaunoja ēkas un ierīkoja SPA viesnīcu ar nosaukumu “Mārcienas muiža”, lai gan patiesībā tā nav Mārcienas muiža.
  
Adrese: Madonas novads, Mārcienas pagasts, Māciena, Lejas Patmalnieki