14.06.19

Ķeipenes muiža (Jaunķeipenes muiža, Neu-Kaipen)                                                                  


                                                                        (Fotografēts 2016.-2020.gadā)

                                                                    (Ķeipenes muižas pils senāk)

                                                     (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
Iespējams, ka savu nosaukumu muiža ieguvusi no prūšu kanoniķa Kaipena vārda, kurš šo apkaimi ieguvis 15. gadsimta vidū no Rīgas domkapitula, kas savukārt šo īpašumu nopircis no Livonijas ordeņa vasaļa Pētera fon Borha. 1743. gadā, apvienojot astoņas zemnieku saimniecības, tika izveidota Jaunķeipenes muiža, kuras īpašnieks bija Lēvis Menārs fon Lilienfelds. Tika uzceltas vairākas mājas strādniekiem, bija savs kaļķu ceplis, smēde. Muižkunga vājība bija zirgi. To bija daudz un tika izmantoti kā pasta zirgi no Ķeipenes un Skrīveriem. 1905.gadā Ķeipenes muižu nodedzina.   “Patlaban apskatāms tikai ainaviskais valsts nozīmes dendroloģiskais stādījums – Ķeipenes muižas parks (2,8 ha) ar vērtīgiem introducēto sugu kokiem, no kuriem lielāko pelēko riekstkoku apkārtmērs sasniedz 2,9 m un 3,4 m. Parks ie­rīkots 19. gadsimta muižas īpašnieka barona Lēvisa Menāra fon Lilienfelda laikā, tajā aug 27 dižkoki. Parka centrā ir kapu kalns, kur apbedīti muižkungs un viņa ģimenes piederīgie. Parks ir valsts aizsardzībā kopš 1977. gada”, tā par muižas parku rakstīts internetā. Patiesībā parks ir grūti pieejami džungļi, kurā līdz baronu apbedījumiem (fotogrāfijā) var aiziet pa vietējiem vien zināmu aizaugušu taku. Parkam visapkārt haotiski izveidoti privātīpašumi, tikai caur kuriem var piekļūt šiem džungļiem, kuru par parku grūti nosaukt.
Lai gan internetā pieejamā informācijā minēts tikai parks kā vienīgais saglabājušais muižas elements, tomēr saglabājušās arī dažas ēkas. Muižas zirgu stallī tagad ir pagasta tautas nams, dzīvokļi un katoļu draudzes telpas, kalpu mājā - veikals "Namejs" , piparkūku ceptuve un dzīvokļi. Vēl seno izskatu saglabājis muižas šķūnis. Saglabājies arī alus brūzis. Ķeipenes muižkungs bijis lāga vīrs un kalpu ģimenēm par labu kalpošanu devis zemes gabalus un pat mājas. Vēl tagad Ķeipenē kādā muižkunga dāvātā mājā jau vairākās paaudzēs dzīvo kāda dzimta.

Adrese: Ogres novads, Ķeipenes pagasts, Ķeipene