30.06.19

Sārcenes muiža (Sahrzen) Šķēdes pagastā

                                                           (Foto no Jāņa Druviņa)
                                           (Muižas vieta mūsdienās, Jāņa Druviņa foto)

Tagadējā Šķēdes pagasta teritorijā ietilpa 4 muižas (Šķēdes, Zutēnu, Vidzeru, Sārcenes) un tās atradās Vācu ordeņa valdījumos. Savulaik Kurzemes hercogs Gothards fon Ketlers piešķīris bagāto Vānes novadu, kurā atradās arī Sārcene, savam padomniekam, juristam un teologam Solomonam Heningam par pašaizliedzīgu diplomātisko dienestu. Šādi dāvinājumi hercoga galmā bija retums. Henings mira Vānes muižā 1589.gada 29.novembrī un turpat baznīcā tika apglabāts. Vānes novadu sadalīja starp viņa mantiniekiem. Dzimta pamazām iznīka un 18.gadsimtā Vānē vairs nebija neviena Heninga. (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”)
 

1911.gada aprīļa “Zemkopis” raksta: “Sekodams savu ciltsbrāļu priekšzīmei, vietējās Vānes mazmuižas Sārcenes arendators von Recke pagājušā gadā salīga par ganu un staļmeistaru divas vācu kolonistu ģimenes. Drīz jo drīz tautiešu starpā izcēlās nesaprašanās un strīdi, jo kolonisti ne tikai nebučoja kungam roku un nekaunējās pretī runāt, bet arī darba ziņā stāvēja daudz zemāk par vietējiem iedzīvotājiem latviešiem. Pagājušā rudenī barons kolonistus par nepaklausību atlaida no dienesta un pieņēma viņu vietā atkal latviešus. Kolonisti nebūt nešķirās no sava maizes devēja mierīgā ceļā, bet iesūdzēja pēdējo pie miertiesas, pieprasīdami visa gada algu. Nupat šinīs dienās Tukuma-Talsu apriņķa 4. iecirkņa miertiesnesis pilnīgi apmierināja kolonistu prasījumu, piespriezdams no barona viņiem par labu 400 rbļ.”
Mūsdienās viss nopostīts, aizaudzis.
  
Adrese: Saldus novads, Šķēdes pagasts, Sārcene