21.02.21

Rembates skola (Rēžu skola)

 

                                                                  (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                                                 (1940.gada foto)

Skola dibināta 1872.gadā. kad Lejasrēžās iemērīja zemi skolas celtniecībai un skolotāju palīgsaimniecībai. Pirmā pasaules kara laikā skolas telpās tika ierīkots kara hospitālis. Netālu no skolas atrodas cara armijas karavīru kapsēta.

“Iekšlietu ministrijas vēstnesis” 1926.gadā ziņo: “Rembates pagasta 6-klasīgā pamatskola, pasaules karā nopostīta, tagad atjaunota uz agrākiem pamatiem un iesvētīta 1926.gada 3. oktobrī.

Adrese: Ķeguma novads, Rembates pagasts (koordinātes - 56.794649, 24.823620 )


Lejas mācītājmuiža (Lejasciema mācītājmuiža)

 

                                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1915.gadā izdotajā Konversācijas burtnīcā rakstīts, ka mācītājmuiža atrodas 3/4 verstis no baznīcas ar 9 un 1/2 rvietām zemes. Vienā no mājām no 1921.gada līdz 1925.gadam darbojās Lejasmiesta vidusskola, vēlāk ēdnīca un citas skolas telpas, tagad daļu mājas izmanto draudze. Otrā mājā no pēckara gadiem tautas nams. Šajā mājā lielākās pārbūves veiktas no 1956.gada jūnija dz 1957.gada novembrim, kad galvenokārt talku veidā būvēja 2 piebūves. Modernāka pārbūve veikta 2003.gadā.

Adrese: Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Rīgas iela 20a


Mazirbes laivu kapsēta

 


                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Izveidojusies pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad Padomju okupācijas armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē, kā rezultātā laivām vairs nebija pielietojuma un tās novietoja piekrastes kāpās. Saglabājies nostāsts, ka robežsargi pat paši dedzinājuši laivas. Pēc cita nostāsta – PSRS robežsargi aizliedza seno tradīciju dedzināt vecās laivas Līgo vakarā. Pa ceļam uz laivu kapsētu no ārpuses apskatāms Lielais tīkl

Pēdējās koka laivas Mazirbes laivu kapsētā pievienotas 1976. gadā. Patlaban Mazirbē apskatāmi nepilni desmit zvejnieku laivu vraki, bet vēsturiski to bijis daudz vairāk. Laivas kārtu kārtām guldītas arī citos jūrmalas ciemos, bet tieši Mazirbes laivu kapsētā šodien tas ir visuzskatāmāk.

Adrese:  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe (koordinātes - apm. 57.690072, 22.319292 )