12.06.15

Jaunsvirlaukas muiža (Neubergfried)

                                             (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Svirlaukas muiža 1566.gadā tika atdota hercoga Gotharda Ketlera sievai, vēlāk izveidota Staļģenes muiža, 1624.gadā novadā minēta Valmes muiža, 1676.gadā - Ķīšu muiža, 17.gadsimta brigās arī Superdentes, Ķīļu, Kampusa un Meijera muižas. 1693.gadā izveidoja Jaunsvirlaukas muižu.

20.gadsimta sākumā Jaunsvirlaukas un Vecsvirlaukas pagastā bija Jaunsvirlaukas, Franksesavas, Staļģenes, Kulpju, Biļļu, Ciemaldu, Salgales, Vecsvirlaukas, Superdentes, Dandāles, Siera, Jaunā, Bomju muižas, Īslīces, Valmju pusmuižas. Lielākā daļa no tām bija kroņa muižas. Jaunsvirlaukas muižu 19.gs. vidū nopirka lietuviešu ārsts P.Smuglēvičs, kas pie sevis pulcēja pēc poļu-lietuviešu dumpja vajātos lietuviešus, un Jaunsvirlauka kļuva par neatkarīgu lietuviešu kultūras centru.

Adrese: Jelgavas novads, Jaunsvirlaukas pagasts