22.06.23

Sārcenes muiža (Sahrzen) Laidzes pagastā

                                               (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muiža atradusies skaistā vietā Laidzes ezera krastā. 1993.gadā izdotajā gramatā “Kurzeme” teikts, ka muižas mūra dzīvojamā ēka veido no trim pusēm noslēgtu iekšējo pagalmu. Ir 1888.gadā celta klēts un 1938.gadā parbuvēta kalpu māja. Mūsdienās te palikušas tikai drupas, atsevišķi mūru fragmenti, kā arī senie parka koki.

Kādā atmiņu stāstījumā laikrakstā “Latvija Amerikā” 1962.gadā teikts: Ernestu Liepiņu savā grāmatā piemin Osvalds Akmentiņš. Viņu atmin daži veclatvieši te. Labs dziedātājs bijis. Mīlējis ASV un Brazīlijā āzēties par baptistu dziesmām, tās dziedādams pareizā meldijā, bet izsmējējos vārdos. Reizēm rakstījis Amerikas latviešu avīzītēs, arī dzejojis. Parakstījies Vagabunds. Un klaidonis bijis arī Amerikā. Pratis ietaisīt parādus, bet nemaksāt. Viņa tēvs Vandzenes pagastā bija mūrnieks. Par mūrnieku izmācījis arī dēlu. Ko Ernests būtu tādu 1905. gadā Vandzenē padarījis, lai viņu varētu saukt par buntavnieku, neviens nezināja. „Ernestam nepatika strādāt. Skolas viņam nebija. Un tāpēc uz buntavnieku rēķina aizlaidās pēc piektā gada uz Ameriku," stāstīja par viņu vandzenieši. Pēc cara gāšanas arī Ernests Liepiņš bija ticis atpakaļ uz Petrogradu, vēlāk uz Vandzeni. Neatkarīgās Latvijas laikā viņš ievēlēts Vandzenes pagastā par pirmo pagasta vecāko. Bijis arī pagasta galvenais nosacītājs par zemes sadalīšanu un piešķiršanu. Tā kā Talsu apriņķī vispār jaunsaimniecību bijis vairāk kā zemes pieprasītāju, tad Ernests Liepiņš palīdzējis fiktīvi sadalīt populāro Sārcenes muižu, kas tā arī palika visu Latvijas laiku: uz papīra sadalīta daudzās jaunsaimniecībās, piešķirta daudzām personām, bet faktiski — Sārcenes muiža bijusi vienas personas rokās. Runāja, ka Ernests par to nekādu sevišķu kukuli ne prasījis, ne saņēmis. Pieticis ar iedzeršanu un paballē šanos pie kungiem.
Jaunsaimniecības pagasta centrā bija piešķīris savam tēvam un mātei, pats sev, pagasta skrīveļa meitai - visas blakus. Un pēc tam apprecējis skrīveļa meitu. Piešķīris arī pašam skrīverim. „Un tāpat Vandzenē zeme palika pāri .nebija kas ņem!" viņš vēlāk stāstīja.
Vienmēr viņš stingri turējās pie sociāldemokrātiem. Bija gluži veikls sapulču runātājs. Vienmēr prata ietikt vēlētos amatos, kur maksāja kādu algu. Kandidēja arī uz Saeimu. Tur neiekļuva. Bet par apriņķa valdes locekli tika. Taisīja parādus, kur un kā vien prata. Rediģēja arī Talsu sociāldemokrātu avīzīti. Turēja Vandzenē krogu. Bet — „pliks bija, pliks palika!" 

Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts (koordinātes - 57.289944, 22.690452 un apkārtne)