28.06.19

Bruknas muiža (Brucken)


                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Bruknas muižas kungu māja celta 18. gadsimta 3. ceturksnī un pārbūvēta 19. gadsimta 2. ceturksnī. Tā piederēja Korfu dzimtai. Pēc Latvijas agrārās reformas muižas kungu mājā izvietoja pamatskolu. No 1927. līdz 1931. gadam tajā notika remontdarbi. Pēc skolas slēgšanas 1966. gadā ēku pielāgoja atsevišķu dzīvokļu iekārtošanai. Lielajā pils zālē izveidoja skatuvi un telpu kinomehāniķim.

Kopš 2001. gada muižā darbojas sabiedriska organizācija "Kalna svētību kopiena", kuras struktūra veidota pēc narkomānu atveseļošanas sistēmas "Senacolo" parauga. Rehabilitācijā tiek izmantotas lūgšanas un darba terapija, nevis medikamenti.

Bruknas muižas ansamblis ietver arī divas klētis un kūti. Muižas parkā ierīkots renesanses dārzs. Pretim muižai atrodas Bruknas pilskalns. Jāpriecājas par vēl vienu sakoptu vietu, kurai var piekļūt katrs ceļinieks, kurā valda miers un harmonija. Bruknas teritorijā notiek arī labdarības koncerti, no kuriem iegūtos līdzekļus izmanto blakus esošas baznīcas celšanai.


Tomēr... Bruknas Caunēnu kapos atrodas izpostīta un nekopta Korfu dzimtas kapliča. Varbūt muižas apsaimniekotājiem vajadzētu saņemties un reizē ar baznīcas būvi atjaunot arī kapos muižas ēkas īpašnieku kapliču? Bet izskatās, ka bruknieši vairāk posta nekā kopj. 2017.gada aprīlī tika nopostīta Mežotnes pagasta Garozas muižas pils, lai tās ķieģeļus izmantotu Bruknas muižas šķūņa būvei. Varbūt labāk būtu bijis vispirms sakopt visu šo muižu baronu kapus, kuri jums atstājuši tādu mantojumu? Tas piedienētu labāk garīgai komūnai.
 
 Adrese: Bauskas novads, Dāviņu pagasts, Brukna