21.08.19

Vēršu muiža (Vēršmuiža, Ochsenhof)

                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kādreizējā Skrundas mežniecība.
1924.gada “Policijas vēstnesis” raksta: “Skrundas pag. Vēršu muižas jaunsaimnieka Jurševska strādnieks 14. oktobrī arot āboliņa lauku, uzgājis zemē ieraktu apmēram 25 mārciņas smagu skārda kasti, apzīmētu ar dzeltenu krustu. Arājs pārnesis atrasto kasti mājās un sācis pārmeklēt tās saturu, pie kam izrādījies, ka tā pildīta ar dzeltenu, pulverim līdzīgu vielu. Pēc dažu vietējo iedzīvotāju nostāstiem, minētā vietā kara laikā ieraktas mīnas, kādēļ jādomā, ka atrastā kaste ir kādas apakšzemes mīnas sastāvdaļa. Par atrasto kasti ziņots policijai un pēdējā savukārt bruņošanās pārvaldei.

Adrese: Skrundas novads, Skrundas pagasts, Vēršmuiža