02.07.19

Rudbāržu muiža (Rudbahren)                                         (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Rudbāržu muižā 1835.gadā vecās kungu mājas vietā uzbūvēta jaunā pils vēlīnā ampīra stilā. No 1882.-1883.gadam tā modernizēta franču neorenesanses stilā. 1905.gadā pilnībā nodedzināta un 1908.gadā atjaunota pēc arhitekta L.Reinīra projekta.

Ilgstoši muižā valdījušas divas dzimtas. 16.gadsimtā Rudbāržus iznomāja Eberhardam fon Gesam (Goes), kura dzimtai muiža piederēja līdz 1661.gadam. No 1778.gada līdz 1920.gadam Rudbārži piederēja Firksu dzimtai. Pēdējais muižas īpašnieks Frīdrihs fon Firkss.

No Rudbāržu pils 1919.gada 3.martā O.Kalpaka vadībā sākās Latvijas atbrīvošana no lieliniekiem. Par to vēstī arī piemiņas plāksne, kura uzstādīta 1935.gadā, noņemta 40-os gados, bet 1989.gadā atjaunota. Muižas pilī 20.gadsimta 30-os gados atradās Latvijas virsnieku atpūtas nams un no 1950-to gadu otrās puses - ierīkota skola. Tagad Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola.
2016.gadā skolas Varoņu zālē notiek restaurācijas darbi, lai to atjaunotu agrākajā izskatā.

  
Adrese: Skrundas novads, Rudbāržu pagasts, Rudbārži, Liepu iela