15.06.19

Patkaizes muiža (Pakaišmuiža; Potkaisen; Podkaisen)
                                        (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kungu māja bijusi skaista divstāvu ēka ar kolonnām. Tā nodegusi 20.gadsimta beigās un tagad tajā vietā atrodas jauna privātmāja. Pie dīķa sagabājušās kādas drupas un arī pamesta bijusī kalpu māja. Vieta atrodas pakalnā, no kura redzama visa Dobele.

Īpašnieks barons Fridrihs fon Osten Zakens.

1921.gada 6.oktobra “Valdības vēstnesis” raksta: “Jelgavas apriņķa taksācijas komisija 23. septembrī 1921. gadā nocenoja Pakaišu muižas īpašnieka, barona Fridricha fon Osten-Sackena atsavināto lokomobili par 7000 rubļiem. Komisija uzaicina baronu Fridrichu fon Osten-Sackenu, vai viņa pilnvarnieku, izņemt no šās komisijas taksēšanas akta norakstu 14 dienu laikā, no šī ziņojuma iesniešanas dienas “Valdības Vēstnesī".

Adrese:  Dobeles novads, Auru pagasts