11.06.19

Villa Medem (Mēdema villa, Willa Medem)

                                            (Fotografēts 2014.gadā ; Līgas Landsbergas foto)

                                           (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                          (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

                                                                            (Foto no interneta)
                                  
Grāfu Medemu piepilsētas savrupmāja, kas celta 1818.gadā pēc arhitekta J.G.Berlica projekta ampīra stilā. Tā ir vienstāva celtne ar diviem simetriskiem portikiem. Iespējams, ka to var uzskatīt par Berlica labāko darbu. Fasāde labāk nekā jebkurā citā viņa celtnē dekorēta ar ornamentālām detaļām. Villu sev būvēja pēdējās Kurzemes hercogienes Dorotejas brālis grāfs Žanno fon Medems. Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja speciālisti reiz stāstījuši - kāds no Žanno pēctečiem bijis draugos ar bermontiešu sabiedrotajiem un ļāvis šajā ēkā ierīkot kaut ko līdzīgu štābam, tāpēc "Villa Medem" bija pēdējā vieta Jelgavā, kur sakāva bermontiešus, un netālo Lilienfelda ielu pirmās brīvvalsts laikā nosauca par Uzvaras ielu. 

Laika gaitā Villa Medem īpašnieki mainījās. Te saimniekojis arī Blankenfeldes muižas īpašnieks Eduards fon Kēnigsfels, bet 1860.gadā to nopircis virsmežzinis fon Kleists. 19.un 20.gadsimta mijā īpašums atgriežas Mēdemu īpašumā. Tā kā Mēdemi 1919.gadā pameta Latviju, ēka uz laiku palika bez īpašnieka. Bet 1920.gadā par blakus esošās linu fabrikas īpašniekiem kļuva tēvs un dēls Hoffi un Villu Medem sāka saukt par Hoffu pili. 1940.gadā pili nacionalizēja un nodeva bērnu silītes vajadzībām. Vēlāk gan plāni mainījās un greznajā ēkā ierīkoja strādnieku klubu.

 2015.gada jūlija "Jelgavas  Vēstnesis" ziņo: "Vēsturiskā Medemu dzimtas ēka, kas atrodas pie Uzvaras parka Jelgavā, beidzot tikusi pie jauna īpašnieka, kurš ir ieinteresēts to sakārtot. Šo ēku iegādājies kāds investors no Vācijas. Pagaidām viņš vēl nav izlēmis, kas ēkā atradīsies vēlāk, jo sākumā tā jāsaved vismaz tādā stāvoklī, lai to varētu iekonservēt." -


http://news.lv/Jelgavas-Vestnesis/2015/07/09/villa-medem-iegadajies-investors-no-vacijas

Adrese: Jelgava, Uzvaras iela 55