10.06.19

Apšupes muiža (Apschuppen)                                        (Fotografets 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tāpat kā Grauzdes muiža, arī Apšupes muiža piederēja Drahenfelsiem.  1729.gadā viņi muižu pārdod Osten-Zakeniem, bet iejaucas hercogs, sakot, ka tā ir viņa lēņu muiža un viņam ir tiesības to saņemt atpakaļ. 1739.gadā hercogs vienojas ar Osten-Zakenu un muiža pāriet hercoga rokās. No tā laika Apšupe ir kroņa muiža. (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vesture”) Pašlaik no muižas vairs nav palikušas nekādas pēdas. Muižas vietā padomju okupācijas laikos bijusi uzcelta kāda ēka, kura tagad stāv tukša un izdemolēta.
  
Adrese: Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts