26.06.20

Zaņas muiža (Sanisch, Friedrichshof)                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kolhozu laikos muižas vietā bija ferma.

Adrese:  Saldus novads, Zaņas pagasts, Zaņas muiža