22.06.20

Pampāļu muiža (Pampeln)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā bijusi lēņu muiža, kurā ietilpa arī Mazveldres muiža un septiņas pusmuižas. Kad muiža nonākusi Ašebergu un Štiglicu īpašumā, tā bija tikai pusmuiža. 1879.gadā muiža kā patstāvīgs majorāts nonāca Gustava fon Nolkena dēla Gustava (1845-1891) rokās. Pēc viņa nāves tā nonāca Voldemāra fon Reiterna (Nolkena) no Reņģes īpašumā. Tālāk to manto Reiterna dēls Mihails (1884-1919) un mazdēls Arvīds (dz.1911.gadā), kuram muižu atsavina. (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”)

Adrese: Saldus novads, Pampāļu pagasts, Pampāļi