10.06.20

Pļuras muiža (Plurren) Kursīšu pagastā

                                                            (2012.gada foto)


Kursīšu muižas pusmuiža. Muižas vietā tagad plešas lauki un pāris vēlākos laikos būvētas mājiņas. Bet muižas laikos te bijušas arī vējdzirnavas.

Adrese: Saldus novads, Kursīšu pagasts