01.07.19

Lobērģu muiža (Loberģu muiža, Blumbergshof, Beumenbergshof)

                                            (Fotografēts 2015.gadā , Līgas Landsbergas foto)

                                                                 (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)


Ēka celta 1803.gadā klasicisma stilā, 1887.gadā uzbūvēts jumta stāvs un pārbūvēts pirmais stāvs. 1947.gadā ēka degusi.  Padomju okupācijas gados te bijusi pienotava. Tagad privātīpašums. Skatiena attālumā no muižas ir piekalnīte, kurā atrodami baronu apbedījumi ar pāris salūzušām kapu plāksnēm.

Baltvācu rakstnieks un vēsturnieks Z.Fēgezaks ir tieši saistīts ar Livonijas zemi – Vidzemi. Dzimis 1888.gada 20.martā tēva Loberģu muižā (Blumbergshof) kā savu vecāku 9.bērns. Izmantojot Kampenhauzenu (Campenhausen)   - no mātes puses, bagātīgo arhīvu, kas glabājies Ungurmuižā (atrasts 1958.g.). Z. Fēgezaks uzrakstījis uz dokumentiem, rokrakstiem, foto materiāliem balstītus romānus ģimenes piecu paaudžu gājumā “Senči un pēcteči” un  “Baltiešu gredzens”. Viņš izaudzis Baltijas muižu kungu idilliskajā gaisotnē, plašā, ar ievērojamām personībām bagātā dzimtā.

Muižas nosaukuma izcelsme: ap 1540.gadu muiža piederēja fon Blombergu dzimtai, no kura vārda radies muižas nosaukums. Vēlāk muižai bijuši citi īpašnieki, bet bet pēdējā bija fon Fēgezaku dzimta, kam piederēja šī muiža.

Adrese: Smiltenes novads, Bilskas pagasts, Lobērģi