23.08.19

Krūtes muiža (Kruhten)

                                       (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jau no 1922.gada muižas centrā darbojās Krūtes lauksaimniecības biedrība. Dzīvojamā ēkā biedrība ierīkojusi plašu zāli ar skatuvi izrīkojumiem un lauksaimnieku sapulcēm. Biedrībai pieder arī skaists parks, kuru katru gadu meža dienās vēl papildina ar jauniem stādījumiem un izdaiļo. Biedrībai ir plašs mašīnu koplietošanas punkts, kā arī vaislas lopu stacija ar sugas kuili un bulli, kurus izmanto kā vietējie, tā arī tuvējie ārpagastu lauksaimnieki. (Brīvā zeme, 16.09.1936)
Tagad nekas nav saglabājies, kolhozs tur klēti uzcēlis.

Adrese: Grobiņas novads, Bārtas pagasts, Krūte