19.11.19

Stelpes muiža (Stelpenhof)                                             (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Stelpes muiža sākotnēji piederēja baronu fon Šrēderu dzimtai. Cara laikos tā bija kroņa muiža. 1936.gada “Brīvā zeme” raksta: “Pašlaik pagasts ceļ jaunu 6-kl. pamatskolas ēku bijušās Stelpes muižas centrā, kur novietos skolēnus no abām līdzšinējām skolām.”  Stelpes pamatskola celta pēc A. Raistera projekta. Skolas celtniecību ierosināja Rainis, kurš 1927.gadā apmeklēja Stelpi kā izglītības ministrs.
Mūsdienās par muižas laikiem liecina vairs tikai koku alejas.
  

Adrese: Vecumnieku novads, Stelpes pagasts, Stelpes skola