20.04.19

Jurģu muiža (Georgenhof) Jaunpils pagastā


                                      (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Īpašnieks – Augusts von der Recke. Muižā bijusi arī siernīca, dzirnavas, krejotava. Tagad viss nopostīts, uzbūvētas Latvijas lauku ainavai neiederīgas daudzdzīvokļu ēkas.
Tautskola Jaunpils pagastā darbojusies, sākot ar 1840. gadu. Ziņas par to atrodamas agrākā pagastskolas skolotāja 1845. gadā rakstītās un Kalna skolas arhīvā uzglabātās atmiņās. Pagastam toreiz nav bijis sava skolas nama; mācības nenotika regulāri, tās noturētas kādās zemnieku mājās, bet vēlāk Jurģu muižā. Ap 1846. g. sākumu skolu pārceļ uz pagasta centru — Jaunpils ārsta māju. Gadu vēlāk skolai ierīko pastāvīgas telpas Spārvu krogū, tagadējās Spārvu mājās, kur skola atrodas līdz 1863. gadam. 1861. gada 10. oktobrī bijušais Jaunpils muižas īpašnieks Augusts fon Reke pagasta sabiedrībai dāvina ap 2 ha lielu zemes gabalu jaunas skolas celšanai.
Skolai dod nosaukumu — Kalna skola.

1924. g. 19. novembrī Jaunpils pag. pašvaldībai Jurģu muižas centrā piešķīra 5,60 ha lielu zemes gabalu, līdz ar agrāko muižas dzīvojamo ēku un pagrabu. Pēc šo telpu remonta, 1924. gadā tur atvēra Jurģu pamatskolu. Skolēnu pieplūdums jau pēc neilga laika bija pietiekošs, lai skolā kā mācības spēki varētu darboties divi skolotāji. Pirmais skolotājs Jurģu skolā bija Fricis Ozols. Pēc viņa nāca Krišjānis Ozoliņš. 1933. gadā par skolas pārzini iecēla bijušo Lauku skolas skolotāju Krišu Freimani. Tas darbojās līdz 1938. gadam. No 1933. g. Jurģu skolas pārzinis bija Jēkabs Georgs, vēlāk Neimanis, Neilands, Lūcija Meija.

Adrese: Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, Jurģi