20.08.19

Kumbru muiža (Kumbern)

                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Piederējusi baronam Kelleram, arī Korfam. Pēc agrārreformas muižu sadalīja jaunsaimniecībās.
Centru ar ēkām piešķīra mežzinim Jekabsonam. Padomju okupācijas laikā ap šo vietu izveidojās kolhozs “Druva”.


Adrese: Saldus novads, Saldus Pagasts, Druva, Kumbru iela