01.07.19

Saļienas muiža (Salienas muiža, Salienes muiža, Sallenen, Salleenen)

                                        (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                             (Fotografēts 2017.gadā, K.Beihmaņa foto)

Te kādreiz lepni slējusies Saļienas muiža. Piebraucamo ceļu vairs iezīmē tikai staltu koku rinda. Bet no visa muižas kompleksa ar jumtu un sienām saglabājusies vairs tikai viena saimniecības ēka. Viss cits ir drupās.

Adrese: Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Saļiena