02.07.19

Jumpravas muiža (Jumpravmuiža, Jungfernhof) Mežotnes pagastā                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                    (Muižas kungu māja senāk)


Lielupes krastā tieši tajā vietā, kur otrā krastā atrodas Bornsmindes muiža, meklējama Jumpravmuiža. Teritorija ļoti ainaviski skaista, ar plašu parku, gravu, seniem kokiem un ap 18.-19.gadsimtu būvētām mākslīgām pilsdrupām, kuras būvētas pēc muižas īpašnieka Georga Kristofa fon Līdinghauzena-Volfa pasūtījuma. Teritorijā atrodas arī paviljons, kurā padomju okupācijas gados Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu stacija ierīkoja darbinieku dzīvokļus. Pati muižas dzīvojamā ēka arī bija pārbūvēta līdz nepazīšanai un tagadējie muižas īpašnieki to uzbūvējuši no jauna, vadoties pēc senām ēkas fotogrāfijām. Jaunie ipašnieki ir izpētījuši muižas vēsturi līdz pēdējam sīkumam un ir ļoti ieinteresēti to uzturēt pienācīgā līmenī. Žēl, ka upes krastā esošās mākslīgās pilsdrupas neapzinīgi ļaudis, neprasot atļauju, mēdz izmantot klinšu kāpšanas treniņiem, nerespektējot, ka tas ir privātīpašums, pie tam – kulturvēsturisks objekts, kurš drūp pēc katra tāda kāpiena.
19. un 20. gadsimta mijā, rakstot par Jumpravas muižu, novadpētnieks Emīls Oskars Šmits minējis, ka tās senākais nosaukums ir Vormitena (Wormiten). Pēc nostāstiem nosaukumu Jumpravas muiža (Jungfernhof) šī vieta esot ieguvusi, pateicoties sieviešu klosterim (vāciski die Jungfer – jaunava), kurš te esot atradies pirmsreformācijas laikā. Muižas īpašumi piederējuši daudziem īpašniekiem. Baronu Līdinghauzenu-Volfu dzimtai no 1825. līdz 1920. gadam. Pēc barona Bernharda Līdinghauzena-Volfa nāves to mantoja viņa māsa.

Muižas parkā atrodas Līdinghauzenu-Volfu dzimtas kapi – apaļš uzkalniņš ar vienpadsmit kapaplāksnēm visapkārt – un kapela. Kapela celta 18.gadsimta beigās vai 19.gadsimta sākumā, tajā atradās priekštelpa un neliela lūgšanu telpa. Padomju varas gados celtne tika pārbūvēta par tā saukto „mednieku namiņu”. Pārbūves rezultātā ēka zaudēja tornīti un sākotnējo logu formu, iekštelpā iemūrēja kamīnu.


Adrese:  Bauskas novads, Mežotnes pagasts, Jumprava