05.06.19

Abavas muiža (Krons Abaushof) Jaunsātu pagastā

                                       (Fotografēts 2019gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jaunsātu pagastā atrodas Liepu mājas – kādreizējā Abavas muiža. Viduslaikos te bija neliels ražošanas centrs, kur atradās hercogistes linaustuve. 19.gadsimtā muiža piederēja valstij un to nomāja Jānis Jirgens. Agrārās reformas laikā muižas zeme sadalīta jaunsaimniecībās. Muižas centrs atstāts nesadalīts un nodots Grenču pagastam "kulturālām vajadzībām". 30-to gadu beigās divās muižas telpās bijusi arī skola ar četrām klasēm. (no V.Avotiņa un I.Luksa grāmatas “Lejup pa Abavu”)

Skola bija iekārtota divās telpās: viena klasei, otra garderobei. Skolā bija četras klases, un par skolotāju strādāja Rabovskis.  1940. gadā Abavas muižas telpās bija pasts, un par pastmeistaru strādāja Liepa. (Tukuma novada kultūrvēsture, 3.sējums, 1998)

Mūsdienās te valda milzīgs posts, ēkas sabrukušas, blakus tiek norakta milzīga teritorija grants karjeram un izskatās kā tuksnesis, tikai vienā ēkā jūtama dzīvība, tā daļēji ir atjaunota.Adrese: Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, "Liepas" un to apkārtne