05.07.19

Ciroles muiža (Zirohlen)


                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                   (Kungu māja 1930-os gados)

Muiža piederējusi gan Rekes dzimtai, gan Bergu dzimtai. Pēc tam to ieguvusi  Osten-Zakenu dzimta. Bet Hānu dzimta bija pēdējie, kam tā piederēja.  Leo fon Hāns te arī miris 1937.gada augustā. Viņš bija vācu Trīsvienības lauku draudzes priekšnieks.

Kungu māja celta 18.gadsimta vidū kā vienstāva  koka garenbūve. Tagad muižas vieta grūti nosakāma, jo nekas nav saglabājies. Tikai kāds dižozols, kurš, iespējams, varētu būt muižas laika liecinieks. Otrpus ceļam un krustojumam – Ciroles kapi.

Ciroles muižā strādājusi Krišjāņa Barona māsa Kristīne. Kad Osten-Zakens negaidot mantoja Dundagu, viņš pārcēlās uz turieni, līdzi ņemdams savus kalpotājus, arī Baronus.


Adrese: Auces novads, Īles pagasts