15.06.19

Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)


                                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 

                                                      (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vēstures dokumentos Serbigales pagasts pirmoreiz minēts 1533.gadā. 17.gadsimtā vairākkārt mainījās muižas ipašnieki. Tie bija gan Šīrstedi, gan Uksenšērni, gan Štrokirhi. Pēc Ziemeļu kara postījumiem atjaunoto muižu 1737.gadā nopirka majors Johans fon Vulfs, kura dzimta tur saimniekoja līdz pat agrārreformai. Vulfi bija labi muižnieki. Par viņu līdzekļiem tika celts skolas nams zemnieku bērniem, kas līdz mūsdienām nav saglabājies. Muižas kompleksā ietilpa arī dzirnavas, kas ražoja elektrību, bet zirgaudzētavā audzēja Pēterburgas galmā vispieprasītākos zirgus.

No muižas pils kāpnes ar terasi ved parkā un no turienes pāri dīķiem paveras skaista ainava.

Ievērojamākais no fon Vulfu dzimtas Heinrihs Adolfs fon Vulfs ir dzimis 1843. gada 9. novembrī Aumeisteros. Viņa vārds saistīts ar Aumeisteru muižas lielāko ekonomisko uzplaukumu un varenību. Pateicīgie pēcnācēji Heinriham Adolfam muižas parkā uzstāda no smilšakmens darinātu piemiņas zīmi. Ievērojams Heinriha Adolfa iesāktā darba turpinātājs ir Emīls von Vulfs (1840.-1910.). Viņš ir pēdējais pārstāvis, kas apglabāts dzimtas kapličā.

Pēc agrārreformas kungu mītnē mitinājās zemnieki, bet vēlāk tur atradās pagasta valde un pagasta tiesa.

Laika gaitā Vulfu mantojums piedzīvoja nesaudzīgu apiešanos. Baronu dzimtas kapus izlaupīja mantrači. Bet muižas dzīvojamās telpās pēc padomju okupācijas visu izdemolēja, sasita. J.Dzintars (Žanis Skudra) savā 1976.gadā izdotajā grāmatā “Okupētās Latvijas dienas grāmata” raksta: “Pie karā sagrautās baznīcas drupām kokos ir degvielu noliktava un drusku tālāk — lauksaimniecības mašīnas un traktori. 1 km uz ziemeļiem — veci muižnieku kapi, kuros kāda ļoti liela kapliča varenā mūra iežogojumā, kas, tāpat kā jau visur, pilnīgi izdemolēta un pieaugusi krūmiem. lekšā viss tā piecūkots, ka labi jānoskatās, kur varētu kāju nolikt. Kapličā uzraksts: Emil von Wulf 1860—1910.”

Šobrīd pils ēka pamesta, nekopta, bet pārvaldnieka māja skaisti atjaunota un tajā ir viesu nams. Kopš 1998.gada muižas saimniece ir SIA “Aumeisteru muiža”.


Adrese: Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Aumeisteri