13.06.19

Vēdes muiža (Weden, Woden, Wehden)

                                          (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par šo muižu informācija ļoti skopa. Saglabājusies dzīvojamā māja, kurā ir apvalkdūmenis. Blakus esošās mājas saimnieks pastāstīja, ka turpat ir arī stallis un pussabrucis  krogs.  Vēdes muižas kroga sienā akmens ar gadskaitli - 1849.

Adrese: Ventspils novads, Popes pagasts, Vēde