19.06.19

Ungurpils (Pürkeln)


                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tur, kur šobrīd ir parks, bijusi lībiešu pils Perkile. Tajā vietā 14.gadsimta sākumā būvēta Rīgas arhibīskapu vasaļa pils. Ir saglabājušās no laukakmeņiem celtā aizsargmūra paliekas pils vietas R pusē grāvja nogāzē. Spriežot pēc zemes pacēluma un grāvja kontūrām, pils vietas DR stūrī bijis apaļš tornis. 17.gadsimtā pils vietā izveidojās muiža. Vecās pils vietā cēla jauno muižas kungu māju un ierīkoja dārzu, kā rezultātā tika daļēji aizbērti vecie nocietinājuma grāvji. 1944.gadā kara laikā tika nodedzināta arī Ungurpils muižas pils. Parks piekļaujas Ungurpils dzirnavezeram. Dzirnavezers izveidots uz Joglas upītes – 22 ha liels. Parks ar alejām, ozoliem, liepām, eglēm, ošiem, zirgkastaņiem, Eiropas lapegli, ezers ar peldošām salām un teritoriju tam apkārt iekļauts aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā un veido dabas kompleksu. Parks nav pārāk kopts, bet muižas ēkas, kas tajā atrodas, izpostītas. Parkā iekārtots neliels sporta laukums un brīvdabas estrāde.

Adrese: Alojas novads, Alojas pagasts, Ungurpils