06.07.19

Pūres muiža (Puhren)

                                          (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                          (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)

Vissenākās ziņas par Pūres muižu ir no 1407. gada. Muižas pils celta 18.gadsimta pirmajā pusē. 1728. gadā muiža mainījusi īpašniekus, bet no 18. gadsimta vidus līdz 1920. gadam tā piederēja barona fon Rennes dzimtai. Pūres muiža pārbūvēta un paplašināta 18. un 19. gadsimtā baronu fon Rennes valdīšanas laikā. Tai piebūvēti sānu flīģeļi un vēlāk veranda. Uz upes gravas pusi bijusi izbūvēta skaista terase, no kuras kādreiz pavērās plašs skats pāri Abavai. Muižas parka attālākajā nostūrī bijusi Rennes dzimtas kapliča, kura tagad ir drupās. Tai bijušas izmūrētas pat terases, kas paredzētas ceremonijām. Tā ir ievērojama ar vienīgajām Latvijā mākslīgi veidotajām drupām kā kapličas dekoratīvo elementu.

Līdzīgi daudzām muižām, arī par Pūres muižu ir vairākas ar spokiem saistītas leģendas. 18.gs. sākumā pilī dzīvoja brīvkungs Gustavs Filips fon Renne. Viņš bija brīvmūrnieks un savas muižas pagrabā ierīkoja brīvmūrnieku ložu, no kuras saglabājušās vairs tikai paliekas. No šī pagraba velves spokojās mirušo brīvmūrnieku rēgi, tika saklausīta ķēžu žvadzēšāna, skaļi vaidi un šausmīga trokšņošana, kas gadiem ilgi baidīja cilvēkus. Beidzot kāds jauns un drosmīgs majorātkungs nolēma spokus izpētīt. Labi bruņojies tas naktī apmetās leģendām apvītajā velvē un atklāja tur.... zagļu midzeni, kas izmantojuši cilvēku māņticību un ir ierīkojuši tur drošu salaupīto mantu paslēptuvi.

Daļa saimniecības ēku veido simetrisku apbūves ansambli ap parādes pagalmu - klēts ar vāgūzi un zirgu stallis abpus piebraucamā ceļa, pagalma malās - kalpu māja un klēts, bet noslēgumā – muižas pils. Pārējās saimniecības ēkas - laidars, staļļi, kalpu dzīvojamā māja celtas nostāk pie saimniecības pagalma ar dīķi. Pie pils ierīkots arī parks, kuru sāka veidot barons fon Renne. Pūres muižas parks veidots kā ainaviska kompozīcija ar nelielām koku un krūmu grupām un alejām, kuras ved uz pili un kapliču. Pils parkā izmantoti renesanses stila elementi - terases, atbalsta sieniņas un kāpnes. 1930. gadā Pūres muižā tika ierīkota Pūres Dārzkopības izmēģinājumu stacija, kura tur darbojās līdz reorganizācijai 1994.gadā.

Pūres muižas apbūve ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Pūres muiža šobrīd gaida savu atjaunošanu. Tā vismaz rakstīts internetā, bet uz vietas gan izskatās, ka nevienam nav vēlmes kļūt par kungu mājas saimnieku, lai gan vieta ir izcila. Saimniecības ēkas vairāk vai mazāk ir apdzīvotas un nav tik bēdīgas. Vienā no tām iekārtots Šokolādes muzejs.
2018.gadā muižas kungu māju sāk atjaunot.


Adrese: Tukuma novads, Pūres pagasts