08.08.19

Kokneses muiža (Gut Kokenhusen)

                                                             (Foto no visitkoknese.lv)


 


                                                                         (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)

                                         (muižas pils 1840.gadā, J.Zilgalvis "Daugavas muižas)
                                                            (1930.gads,  J.Zilgalvis "Daugavas muižas)


                                                                          (Foto no interneta)

                                                                   (Muižas pils atliekas 2020.gadā) 

                                                                         (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)
 


Netālu no Kokneses viduslaiku pilsdrupām ap 18.gadsimtu sāka veidoties jauns muižas centrs. Pēc citām ziņām tas radies jau agrāk. 1599.gada revīzijas dokumentos teikts, ka Kokneses muiža atrodas pie pils, tūlīt aiz pilsētas vārtiem. Uzskaitītas arī visas ēkas – dzīvojamā ēka, kūtis, klētis, stallis, četras rijas, arī sakņu dārzs un trīs dīķi. 19.gadsimta vidū muižas centrs jau bijis izkopts un ievērības cienīgs. 1862.gadā te viesojies un nakšņojis Krievijas cars Aleksandrs II ar sievu un pavadoņiem. Cars toreiz ilgi esot sēdējis Daugavas krastā un jūsmojis par brīnišķīgajiem dabas skatiem. Pēc kāda laika muižas īpašnieku O.fon Lēvenšternu vairs neapmierināja vecā ēka un viņš Rīgas arhitektam K. Neiburgeram pasūtīja pārbūves projektu. Būtībā tika celta pilnīga jauna liela ēka, kurā iekļāvās tikai dažas vecās pils sienas. Pirmajā stāvā ēkā bija vairākas zāles, saloni, buduāri, ziemas dārzs ar soliņiem un strūklaku, virtuve un ēdamzāle. Uz otro un trešo stāvu veda trīs lielas kāpnes. Tur atradās guļamistabas, viesu un kalpotāju telpas. Pils ēku papildināja sešstāvu tornis. Ēka bija liela, bet būvformas tik smalkas, ka padarīja to rotaļīgi vieglu. Latvijā lieluma un komforta ziņā līdzvērtīgu piļu nebija daudz. 1905.gadā to izpostīja, bet ēka tika atjaunota, nedaudz to arī pārbūvējot, tādējādi tā zaudēja iepriekšējo māksliniecisko kvalitāti. Arī tagad pilij nebija ilgs mūžs. 1915.gada karadarbības rezultātā to daļēji sagrāva. Kādā 1928.gada ēkas raksturojumā minēts: “Pils piešķirta Kokneses pagasta valdei… pils nesagrautās daļas pamazām sagrūst… juta segums daļai nav. Dažās telpās vēl dzīvo pagasta mazturīgās ģimenes, kas pagrabtelpās tur mājlopus. Kādreiz bijis nolūks šeit ierīkot valsts prezidenta vasaras mītni, bet doma atmesta lielā attāluma dēļ līdz Rīgai.” Tā arī pils pamazām sagruva, tās būvmateriāli tika izmantoti citu pagasta ēku būvei. Pils parkā bijis arhitektoniski vērtīgs kafijas paviljons ar kamīnu. Divdesmito gadu fotogrāfijās tas redzams bez jumta. Ap 1950.gadu tas tika savests kārtībā, bet, ceļot spēkstaciju, nojaukts. No visas muižas ēkām līdz mūsdienām saglabājies tikai muižas stallis, kurā savulaik dzīvojis rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. (no J.Zilgalvja grāmatas “Daugavas muižas”)

Adrese: Koknese, Blaumaņa iela 3