19.08.19

Dzelzavas muiža (Selsau)

                                              (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                       (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 

                                                                                (Muižas pils senāk)

Celta ap 1750.gadu, kad muiža piederēja Igelstrēmiem. 18.gadsimta 60-os gados Oto Johans Tranzē iegūst savā valdīšanā Dzelzavas muižu, kurā dzimta dzīvo līdz pat 1.pasaules karam. 1905.gadā izpostīta (viens no postītājiem bija Doku Ata brālis Pēteris Doks), bet jau 1908.gadā atjaunota pēc Bokslafa projekta un tā nodēvēta par Latvijas būvmākslas meistardarbu. Ēka tika atjaunota precīzi tādā izskatā, kādā tā bijusi pirms nodedzināšanas. Jādomā, ka te nopelni bija arī pasūtītājam – muižas īpašniekam un vēsturniekam Astafam fon Tranzē-Rozenekam, kurš nekāroja pēc kaut kā jauna un moderna un kuru vairāk interesēja dzimtas mājokļa tradīcijas un atmiņas. Izmaiņas notika tikai iekštelpu funkcionālajā risinājumā. Tranzē-Rozeneki paši bijuši izglītoti cilvēki un daudz darījuši arī pagasta izglītības jomā. 1873.gadā tika organizēta un atklāta skola zemnieku bērniem. Ēka atradusies kādu kilometru no muižas un joprojām ir saglabājusies (Akācijas).
Šobrīd ēkā atrodas Dzelzavas skola. Tā te mitinās jau no 1940.gada, bet pirms tam ēkā bija pagastmāja, aptieka, lazarete. Ēkā saglabājušās podiņu krāsnis. 1935.gadā muižas klētī atklāj Aizsargu namu.

Adrese: Madonas novads, Dzelzavas pagasts, Dzelzava, Ozolu iela