15.06.19

Ārīšu muiža (Arishof)                                         (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                            (Muižas pils senāk)


Kāds senāks informatīvs materiāls saka, ka muiža atrodas aiz mājām "Villikas" un to iezīmē savdabīga koku aleja, kas aizved līdz Svētes ezeram. Šobrīd gan izskatās, ka viss tur tik ļoti aizaudzis, ka tik tikko saskatāmas muižas ēku drupas, bet aleju vispār neredzēju. Ja grib kaut ko vairāk redzēt, iespējams, ka jābrauc pavasarī, kamēr nav salapojuši koki un krūmi. Ārīšu kapsētā, kura arī nav īsti pieejama - baronu Drahenfelsu apbedījumi.

Ilgu laiku muiža piederējusi fon Rekes dzimtai, kura 1712.gadā to pārdod fon Heningiem. Pēc tam te saimniekojuši Firstenbergi, Zasi, Brigeni. 1840.gadā Brigeni muižu pārdod Drahenfelsiem, kuri te samnieko līdz 1920.gadam, kad muižu atsavina.

Kungu māja celta 19.gadsimta otrajā pusē. No tās pavērās plašs skats uz terasveida parku. Muižas apbūve gāja bojā Otrā pasaules kara laikā un nav atjaunota. 

Adrese: Dobeles novads, Zebrenes pagasts