Pilis un muižas Latvijā (A-Z)

Abavas muiža (Krons Abaushof)
Abgunstes muiža (Abgunst)  
Aderkašu muiža (Fistehl, Fistehlen)
Ainažu muiža (Hainasch, Surtsche) 
Aizputes pils (Hus zu Hasenpothe) 
Aizupes muiža (Asuppen) 
Akenstakas muižas (Klingenberg) 
Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof) pie Sātiem 
Allažu muiža (Allažas muiža, Allaschen) Skrundas novadā
Allažu muiža (Allažmuiža, Allasch) 
Almales muiža (Almahlen) 
Alstiķes muiža (Halswigshof) 
Alsungas pils (Alšvangas pils, Alswangen)
Alsviķu muiža (Alswig)
Altonas muiža Rīgā
Alūksnes Jaunā pils (Das Neue Schloss von Marienburg)
Alūksnes Livonijas ordeņa pils
Alūksnes vecā jeb Ezermalas pils
Ameles pusmuiža (Ameļu pusmuiža, Ammeln)
Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen)
Andārtes muiža (Andārtsmuiža, Dorotheenhof)
Andrejmuiža (Stiļķenes muiža, Jātnieku muiža) Brunavas pagastā
Annas muiža (Annenhof) Babītes pagastā
Annas muiža (Annenhof) Zaubes pagastā
Annasmuiža (Annas muiža, Annenhof) Anneniekos
Anniņmuiža (Annenhof, Meinershof, Meyners Hof)
Anuteles muiža (Anatolenhof) 
Apes muiža (Hoppenhof)
Apriķu muiža (Apprikken)
Apšupes muiža (Apschuppen)
Arendoles muiža (Randol, Randauka) 
Arones pusmuiža (Arohnen) 
Asares muiža (Assern) 
Atgāzenes muiža (Fēgezaka muiža, Vegesackshof, Atgahsen) 
Auces muiža (Kroņauces muiža, Autzhof, Krons-Autzhof) 
Auciema muiža (Autzem, Autzeem) 
Auču muiža (Auzenburgas muiža, Aucu muiža, Auzenburg, Autzhof) Glūdas pagastā
Audruves muiža (Audruvas muiža, Audrau)
Audzu muiža (Neu-Friedrichshof)
Augstkalnes muiža (Mežmuiža, Grenzhof)
Augstrozes muiža (Hochrosen)
Augstrozes viduslaiku pils (Schloβ Rosen)
Augustmuiža (Augustes muiža, Augustenhof) Grobiņā
Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)
Auru muiža (Auermünde)
Ausātu muiža (Autzenbach)
Āķumuiža (Āķu muiža, Ahken, Aken)
Ālaves muiža (Ālavas muiža, Alauen)
Ānes Mēmeles muiža (Ānmēmeles muiža, Hahns-Memelshof) 
Ānes muiža (Hinnmois,  Hühnenhof, Aahof)
Āraišu ezerpils
Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)
Ārciema muiža (Erkul) 
Ārīšu muiža (Arishof)
Ārlavas muiža (Erwahlen)
Āsteres muiža (Poikern)
Baižkalna muiža (Baiškalna muiža, Friedrichshof)
Baldones muiža (Baldones Baltā pils, Baldohn) 
Balgales muiža (Balgāles muiža, Balgaln) 
Baltā muiža (Mellera muiža, Baltāmuiža, Dāla muiža, Weißenhof, Haltermanns Höfchen) Rīgā
Baltmuiža (Weissensee, Weiβensee)Ilūkstes novadā
Bauma muižiņa Rīgā
Bauņu muiža (Bauenhof)
Bauskas ordeņa pils (Amt-Bauske, Bausken)
Bārtas muiža (Oberbartau)
Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof) Rīgā
Belles muiža (Belas muiža, Vitmakera muiža, Bellenhof)
Belvijas muiža (Volkovica muiža, Pavlovica muiža, Bellevue) 
Berģu muiža (Gut Berghof) 
Berkavas muiža (Borkowitz)
Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen) 
Berķenes muiža (Lieberķenes muiža, Berken) 
Bēnes muiža (Behnen)
Bērvircavas muiža (Behrs-Wuerzau) 
Bērzaines muiža (Birkenruh) 
Bērzbeķes muiža (Bersebeck, Bersenbecken)
Bērzmuiža (Forstei Angern) Engures novadā
Bērzmuiža (Bershof) Mežotnes pagastā
Bērzpils muiža (Bērzmuiža, Bērzu muiža) Olaines pagastā
Bērzu muiža (Bershof) Jelgavā
Bērzu muiža (Birkenhof, Birkenruh) Rīgā
Bieriņu muiža (Liepumuiža, Bieriņmuiža, Bierenhof, Lindenruh, Lindenruhe)
Biksēres muiža (Libes muiža, Libien, Libbien)
Bikstu muiža (Bixten)
Bilderliņu muiža (Bilderiņu muiža, Bilderingshof)
Bilstiņu muiža (Bilsteinhof, Bilsteinshof) 
Biļļu muiža (Billes muiža, Billenhof)
Birkenfeldmuiža (Birkenfeldes muiža, Birkenfeld) 
Biržu muiža (Madonas muiža, Madohn, Madon) Madonā
Biržu muiža (GroßBuschhof) Salas novadā
Bišumuiža (Bienenhof, Schilderhof, Hilsenhof)
Bites muiža (Bittenhof)
Bīlastu muiža (Behrsemunde)
Blankenfeldes muiža (Blankenfeld)
Blaua muiža Rīgā
Bloka muiža (Blokmuiža, Blocksches Höffchen)
Blomes muiža (Blumenhof) Viļķenes pagastā
Boļu muiža (Mazā Svētes muiža, Klein-Swehthof)
Bomju muiža (Baumhof) 
Bonaventura muiža (Baložu muiža, Beneventura, Bonaventura)
Borherta muiža (Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muiža, Wittenhof, Lievenhof, Vitingshof-Hof)
Bormaņu muiža (Trapenes muiža, Treppenhof) Apes novadā
Bornsmindes muiža (Bornsmünde)
Bramberģes muiža (Brandenburg)
Branškalna muiža (Brančkalna muiža, Brantschkaln)
Brantu muiža (Horstenhof) Smiltenes novadā
Brantu muiža jeb Ikstruma muiža (Brantes muiža, Ixtrumünde) Iecavas novadā
Braslavas muiža (Breslau)
Brekšu muiža (Harmshof)
Briežu muiža (Bredenfeld, Bresch) Platones pagastā 
Briģenes muiža (Brigas muiža, Brüggen)
Briņķpedvāles muiža (Brinken-Pedwahlen)
Brizules muiža (Bresilgen)  
Brocēnu muiža (Brocēnmuiža, Brotzen) 
Bruknas muiža (Brucken)
Brunavas muiža (Hibšberga muiža, Altona-Windsheim) Jaunjelgavā
Brunavas muiža (Brunnau, Brunowischek, Brunowischki) Bauskas novadā
Bruņas muiža (Bruņenes muiža, Brūnu muiža, Brunnen) 
Brušu pusmuiža (Brūšu pusmuiža, Brusche) 
Brūnu muiža (Elīzes muiža, Elisenhof) Annenieku pagastā
Bučauskas muiža (Butzkowsky)
Budas muiža (Heinrihsona muiža, Heinrichsohnshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof)
Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)
Bukaišu muiža (Fockenhof)
Buku muiža (Sudas muiža, Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach)
Buļļu muiža (Bullenhof) Rīgā
Buļļu muiža (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen) Limbažu novadā
Burharda muiža (Burchardshof, Burkarde)
Būdiņmuiža (Budingen)
Carnikavas muiža (Zarnikau)
Cenas muiža (Zennhof) 
Cesvaines muiža (Seßwegen, Sesswegen)
Cēres muiža (Zehren)
Cērkstes muiža (Zerxten)
Ciemaldu muiža (Ciemaldes muiža, Zeemalden) Jaunsvirlaukas pagastā
Cildu muiža (Zilden)
Cimeres muiža (Zimmern)
Cimzas pusmuiža (Cimzes pusmuiža, Zimse)
Ciroles muiža (Zirohlen)
Cirstu muiža (Zirsten)
Cīravas muiža (Zierau, Zierau-Wirginahlen) 
Codes muiža (Zohden)
Červonkas muiža (Vecsalienas muiža, Alt-Sallensee, Czerwonka)
Čuču muiža (Čušu muiža, Ebelgundes muiža,Öbelgunde) 
Daigones muiža (Degulmen, Deguhnen)
Dammes muiža (Tammes muiža, Dammenhof, Tamenhof) 
Dandāles muiža (Dannental, Danental) 
Dārtas muiža (Dārtesmuiža, Dorotheenhof) Virešu pagastā
Dārtsmuiža (Dārtes muiža, Dorotheenhof) Irlavas pagastā
Degoles muiža (Degahlen)
Depkina muiža (Rāmavas muiža, Depkinshof)
Derpeles muiža (Dörpers)
Devenas muiža (Devēnas muiža, Devēnu muiža, Deewen)
Didrihšteinas muiža (Lauces muiža, Laucesas muiža, Lautzen, Diedrichstein)
Dikļu muiža (Dickeln)
Dižkrēslas muiža (Groß-Kreslen)
Dižlāņu muiža (Groß-Lahnen)
Dižsēņu muiža (Dižsēnes muiža, Groß-Sehnjen, Sehnen)
Dižstendes muiža (Lielstendes muiža, Stendes muiža, Groß-Stenden)
Dīķeru muiža (Puderküll)
Dobeles ordeņa pils (Doblen) 
Doles muiža (Dahlen)
Drabešu muiža (Drobbusch) 
Dreiliņu muiža (Dreilingshof)  
Drēzena muiža (Drēzdena muiža, Dresdenhaus)
Drukmeijera muiža (Drukmera muiža)  
Druvienas muiža (Druwen, Druween)
Dunalkas muiža (Dubenalken) 
Dundagas muiža (Dundagas viduslaiku pils, Dondangen) 
Duntes muiža (Ruthern, Rutershoff, Ruterhoff, Roude)
Durbes Livonijas ordeņa pils (Durben) 
Durbes muiža (Durben) Tukumā
Durbes Raibā muiža (Amt-Durben, Bunthof)
Dursupes muiža (Groß-Dursuppen)
Dzelzavas muiža (Selsau)
Dzelzāmura medību pils (Eisenhammer) 
Dzimtmisas muiža (Misshof)
Dzirciema muiža (Selgerben)
Džūkstes muiža (Siuxt) 
Eķengrāves muiža (Ozolmuiža, Eckengraf) 
Elejas muiža (Elley) 
Emburgas muiža (Annenburg) 
Emburgas ordeņa pils un pilskalns (Annenburg) 
Endzeles muiža (Henselshof) 
Endzeliņa muiža (Endzeliņmuiža, Henselshof) 
Engelhartes muiža (Englārtes muiža, Engelhardthof) 
Engures muiža (Angern)
Eriņu muiža (Häringshof) 
Esena muiža (Lielā muiža, Spilves muiža, Essenhof)
Ēbelmuiža (Ebelshof, Klatzoshöfchen)
Ēdoles muiža (Edwahlen, Edewalen)
Ēķupes muiža (Eckhof)
Ēnavas muiža (Ēnavu muiža, Ehnau)
Ērberģes muiža (Taubes muiža, Herbergen) 
Ērgļu muiža (Erlaa)
Ērgļu viduslaiku pils (Erlaa) 
Ērmaņu muiža (Hermannshof)
Fabrikas īpašnieka muižiņa Rīgā 
Falcgrāves muiža (Glūdas muiža, Pfalzgrafen)
Feimaņu muiža (Feimany, Fehmen) 
Ferdinandmuiža (Ferdinanshof, Ferdinandshof) 
Firkspedvāles muiža (Pidole,  Fircks-Pedwahlen)
Franksesavas muiža (Prankas muiža, Frank-Sessau)
Gaiļmuiža (Gailīšu muiža,  Galmuiža, Gut Galmujsha) Rušonas pagastā
Gaiļu muiža (Gaiļa muiža, Hahnenhof) Iecavas novadā
Gala muiža (Galamuiža, Galātu muiža, Endenhof) Auces novadā
Gala muiža (Endenhof) Kabiles pagastā 
Galamuiža (Galmuiža, Endenhof) Sesavas pagastā 
Galtenes muiža (Galten)  
Garīku muiža (Garrick) 
Garozas muiža (Garrosen)
Gaujienas muiža (Adsel) 
Gaujienas ordeņa pils (Schloss Adsel)
Gārsenes muiža (Garßen)
Gestenmeiera muiža 
Grašu muiža (Geistershof)
Graudupes muiža (Grauduppen)
Grauzdes muiža (Grausden)
Grāvenheides muiža (Garanska muiža, Höfchen Gravenheide) 
Grāves muiža (Grāvu muiža, Grāvenhofa, Gravenhof, Hillebolts Hof)
Grenctāles muiža (Grenstāles muiža, Grenzthal)
Grenču muiža (Grendsen, Grenzhof, Gränzhof) Kandavas novadā 
Gricgales muiža (Gritzgaln)
Griķu muiža (Grücken, Grükken) Rumbas pagastā 
Grobiņas muiža (Amt-Grobin)
Grobiņas viduslaiku pils (Grobin, Söborg, Seeburg)
Grošļu muiža (Grobschel)
Grundzāles muiža (Grundsahl)
Ģintermuiža (Günthershof bei Mitau)
Hartmaņa muiža (Fengeru muižiņa, Hartmannsches Hoffchen) 
Hāmaņa muiža
Heija muiža (Heja muiža, Hay's Höfchen)
Helēnes muiža Rīgā 
Hermaņa muižiņa (Hermannsruh) Rīgā
Hincenbergas muiža (Inčukalna muiža, Hinzenberg) 
Iecavas muiža (Lieliecavas muiža, Gross-Eckau) 
Ieriķu muiža (Ramotzky) 
Igates muiža (Idsel) 
Iģenes muiža (Iggen) 
Ikšķiles muiža (Uexküll)
Ikšķiles ordeņa pils un baznīca (Uexküll)
Ilgas muižas medību pils (Ilgen)
Iļģu muiža (Illien)
Inčukalna muižas medību pils (Hinzenberg)
Indriķa pusmuiža
Irlavas muiža (Irmlau, Irmlow, Irmelau)
Istras muiža (Istra)  
Īles muiža (Ihlen) 
Īvandes muiža (Lielīvandes muiža, Groß-Iwanden)
Jaunalūksnes muiža (Helēnas muiža, Neu-Marienburg)
Jaunannas muižas medību pils (Neu-Annenhof)
Jaunauces muiža (Neu-Autz)
Jaunā muiža (Jaunāmuiža, Jaunkrimuldas muiža, Neuhof) Sējas pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Kabiles pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Tukuma novadā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Rundāles pagastā
Jaunā muiža (Neuhof) Vilces pagastā
Jaunā muiža Rīgā
Jaunbebru muiža (Neu-Bewershof)
Jaunbornes muiža (Neu-Born)
Jaundoles viduslaiku pils (Neu-Dahlen)
Jaungulbenes muiža (Neu-Schwanenburg)
Jaunķempju muiža (Neu-Kempenhof)
Jaunlaicenes muiža (Neu-Laitzen)
Jaunlestenes muiža (Neu Lesten)
Jaunlīkupēnu muiža (Neu Likuppen)
Jaunmoku muiža (Neu-Mocken) 
Jaunmuiža (Šeluhina muiža, Scheluchin) Stopiņos
Jaunpils muiža (Neuenburg)
Jaunplatones muiža (Neu Platon)
Jaunraunas muiža (Neu-Ronneburg, Ronneburg - Neuhof) 
Jaunsātu muiža (Neu-Sahten)
Jaunsesavas muiža (Neu-Sessau)
Jaunsvirlaukas muiža (Neubergfried)
Jāņmuiža (Johannenhof) Priekuļu pagastā
Jāņmuiža (Jāņumuiža, Johannishof) Rubas pagastā
Jelgavas pils (Mitau)  
Jersikas muiža (Gerzika, Gercike, Gerceke, Zargrad)
Jeru muiža (Seyershof) 
Jostenes muiža (Jostiņu muiža, Jostan)
Juglas muiža (Jägelshof-Stoppinshof; Baumhof)
Jumpravas muiža (Jungfernhof) Mežotnes pagastā
Jurģu muiža (Georgenhof) Jaunpils pagastā
Jūles muiža (Jūlesmuiža, Juliānas muiža) Rubas pagastā 
Jūles muiža (Julianenhof) Tērvetes pagastā
Kabiles muiža (Kabillen)
Kaives muiža (Kaiwen) Tukuma novadā
Kalešu muiža (Kališu muiža, Kalitzen)
Kalētu muiža (Kalleten)
Kalkūnes muiža (Kalkuhnen)
Kalnamuiža (Kalnmuiža, Kalnsētu muiža, Berghof-Brotzen, Stahlbrücken) Saldū
Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
Kalnamuiža (grāfa Pālena medību pils, Hofzumberge) Tērvetē 
Kalnciema muiža (Kalnzeem, Biringshof) 
Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā
Kalnmuiža (Kalnamuiža, Kallenhof) Cēsīs
Kaltiķu muiža (Kalticken)
Kamiņčas muiža (Radebandsrue)
Kandavas muiža (Kandau, Candau)
Kandavas viduslaiku pils (Kandau)
Kaparāmura muiža (Kupferhammer)
Karvas muiža (Korwenhof)
Kastrānes muiža (Upespils, Kastran)
Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof) Salgales pagastā
Katrīnmuiža (Lapiņmuiža) Mārupē
Katvaru muiža (Kadfer)
Kaucmindes muiža (Kauzmünde)
Kaulu muiža (Franka muiža, Frankenhof) Rīgā
Kaupēnu muiža (Kaupēmuiža, Kaupenhof)
Kazdangas muiža (Katzdangen) 
Kazimirvāles muiža (Kazimirvaldes muiža, Kasimirswahl, Casimirswahl)
Kazupes muiža (Kasuppen)
Kānberģa muiža (Kānberga muiža, Karnbek) 
Kārļu muiža (Karlsruh, Wolfsruh) Drabešu pagastā
Kārtūžu muiža (Schöneck) 
Kena muiža (Villa Kenn)
Kleistu muiža (Kleistes muiža, Kleistenhof, Kleissenhof)
Klenču muiža (Klenzen)
Klintu muiža (Klintenhof)
Klīvenumuiža (Klīvenu muiža, Kliwinhof) 
Klīves muiža (Klīvmuiža, Klievenhof)
Klosteres muiža (Klosteres-Aizputes muiža, Kloster-Hasenpoth)
Knauķes muiža (Knauķu muiža, Knaukenhof)
Kokmuiža (Kokenhof) Kocēnu pagastā
Kokneses muiža (Gut Kokenhusen)
Kokneses viduslaiku pils (castrum Kukonois, Kokenhusen, Kukennoys, Cocanis, Cokenhuzen)
Kolberģa muiža (Goldbeck)
Korfa muiža Bauskā
Košķeles muiža (Luthershof, Ostrominsky, Osthof)
Krapes muiža (Kroppenhof)
Krāgaskalna muiža (Krageskaln; Kragenhof; Tūjas muiža) 
Krāslavas muiža (Kreslau)
Kreijas muiža (Kraienhof)
Krēgermuiža (Kules muiža, Krögershof) Rīgā
Krimuldas muiža (Kremon, Kremohn, Cremon) 
Krimuldas viduslaiku pils (Castrum Cremum, Cremon, Crammon, Kremon, Schloß Cremon)
Kroņvircavas muiža (Krons-Würzau)
Krotes muiža (Krothen)
Krusātdrogas muiža (Krussat-Drogen, Krussatten)
Krustpils viduslaiku pils un muiža (Kreutzburg)
Krūškalnes muiža (Kruschkaln)  
Krūtes muiža (Kruhten)
Krūzes muiža (Krusenhof)
Kukšu muiža (Kuekschen, Kukschen)  
Kuldīgas ordeņa pils (Jesusburg, Goldingen)
Kumbru muiža (Kumbern) 
Kupfermuiža (Kupfershof)
Kurcuma muiža (Kurzum)
Kurmāles muiža (Kurmahlen, Kurmalen)
Kurmenes muiža (Curmen, Kurmen)
Kusas muiža (Kussen) 
Kūduma muiža (Kudum, Kudesel)
Kvēpenes pilskalns un viduslaiku pils (Kwepen)
Ķeguma muiža (Keggum) 
Ķeipenes muiža (Jaunķeipenes muiža, Neu-Kaipen)
Ķekavas muiža (Keckau)
Ķerkliņu muiža (Kerklingen)
Ķeveles muiža (Keweln)
Ķieģeļu muiža (Ķieģeļmuiža, Kegeln)
Ķipēnu muiža (Eck)
Ķirbižu muiža (Kirbisch)
Laidu muiža (Laiden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)
Lamiņu muiža (Lammingen, Lievenhof) 
Lantes muiža (Lantenhof)
Lapskalna muiža (Lapskaln)
Lasenbekas muiža (Lašupes muiža, Lassenbeck, Lasenbäck, Lysbeck)
Lašu muiža (Veclašu muiža, Tīzenhauza, Alt-Lassen)
Laukmuiža (Lauku muiža, Vecā Lauku muiža, Feldhof) Jaunpils pagastā 
Lauku Jaunā muiža (Jaunā Laukmuiža, Jaunā Lauku muiža, Neuhof) Jaunpils pagastā
Launkalnes muiža (Launekaln)
Lauteres muiža (Lauternsee)
Lazdu muiža (Lazdumuiža) Sesavas pagastā
Lažas - Padures muiža (Aizputes-Padures muiža, Paddern, Laschen)
Lādes muiža (Ladenhof)
Lāņu muiža (Lahnhof)
Lāzberģa muiža (Lāzberga muiža, Fianden)
Leimaņmuiža
Lenču muiža (Lenzenhof)  
Lestenes muiža (Lesten)
Lēdmanes muiža (Ledmanshof) 
Mariņmuiža (Mariņu muiža, Māriņmuiža, Marienhof) Lestenes pagastā
Mazā Jumpravmuiža (Klein-Jungfernhof, Blūmendāle, Blumenthal, Mazjumpravas muiža)
Mazberķenes muiža (Klein-Berken) 
Mazbērsteles muiža (Klein-Bersteln)
Mazblīdenes muiža un Kalnakrogs (Mazblīdienes pusmuiža, Klein-Blieden)
Mazīvandes muiža (Klein-Iwanden)
Mazmežotnes muiža (Klein-Mesoten) 
Mazozolu muiža (Vītņēnu muiža, Klein-Ohselshof)
Mazplatones muiža (Klein Platon)
Mazrundāles muiža (Klein-Ruhental) 
Mazsāliju muiža (Klein Sahlingen, Massale)
Mazsesavas muiža (Klein Sessau)
Mazstraupes muiža (Mazstraupes pils, Schloss Klein Roop)
Mazstroķu muiža (Klein-Strohken, Klein-Strocken)
Mazsvirkales muiža (Mazšvirkales muiža, Klein Swirkaln)
Mākoņkalna viduslaiku pils (Padebešu kalna pils, Volkenburgas pils, Wolbenborch, Wolkenburg, Wolchenburg, Wolkinburg)
Mālpils muiža (Lemburg)
Mālpils viduslaiku pils (Schloß Lemburg)
Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža)
Mālupes muiža (Mahlup)
Mārcienas muiža (Martzen)
Mednes muiža (Gut Medden)
Meijas muiža (Meiju muiža, Maihof)
Menkuļmuiža (Memküll)
Meņģeles muiža (Altenwoga) 
Mercendarbes muiža (Mercendorfas muiža, Merzendorf) 
Mežbenkava (Benkavas mežkungmuiža, Benkavas valsts meža muiža, Forstei Bankaushof)
Mežmuiža Limbažu Ozolainē
Mežmuiža pie Baldones  
Mežmuiža  (Forstei Rönnen) Rendā
Mežmuižas medību pils (Forstei) Saulkrastos
Mežotnes muiža (Mesoten) 
Mēru muiža (Mehrhof) 
Mikumuiža (Miķu muiža, Mickenhof) 
Mīlītes muiža (Neuhall) 
Mujānu muiža (Mojahn) 
Mujānu viduslaiku pils (Muyan, Moyan, Maian, Mojahn) 
Muldavas muiža (Mildau) 
Mūrmuiža (Muhremois, Muremois) Beverīnas novadā 
Mūrmuiža (Mūrumuiža, Gemauerthof, Mura) Vilces pagastā 
Ozolmuiža (Ohseln) Rendas pagastā
Ozolmuiža (Absenau , Loberhof) Lauberē
Ozolpils (Eckendorf) Slampes pagastā
Pakalnu muiža (Pakalnmuiža)
Palsmanes muiža (Palzmar)
Palšu muiža (Palschen)
Pamūšas muiža (Pommusch)
Papes muiža (Sesku muiža, Papenhof)
Pasienes muiža (Pasīnes muiža, Posīnes muiža, Posienes muiža, Posiń) 
Pastendes muiža (Postenden)
Pastmuiža (Pasta muiža, Klauenstein, Postmesiterhof, Wesselhof) Kokneses pagastā
Patkaizes muiža (Pakaišmuiža; Potkaisen; Podkaisen)
Patmalnieku muiža Mārcienā
Pavasaru muiža (Pawassern)
Pelču muiža (Pelzen)
Penkules muiža (Pankelhof)
Pētermuiža (Vecpienavas muiža, Mazpienavas muiža, Kalava muiža, Kalau, Peterhof) Džūkstes pagastā
Pētermuiža (Peterhof) Nīcas pagastā
Pētermuiža (Pēternieku muiža, Pētera muiža, Peterhof) Olaines pagastā
Pētermuiža (Peterfeld) Platones pagastā
Pētermuiža (Peterberghof) Tērvetes pagastā
Pētertāles muiža (Petertal, Peterthal)
Pēterveides muiža (Vircavas jaunā muiža, Peterweide)
Pienavas muiža (Lielpienavas muiža, Pönau)
Pievikas muiža (Pewicken)
Pilkalnes muiža (Pilkaln) Pilskalnes pagastā
Pilsblīdenes muiža (Pilsblīdienes muiža, Blieden)
Pilskalnes muiža (Šlosbergas muiža, Schloßberg) Ilūkstes novadā
Pīkstes muiža (Pīkstezeres muiža, Pixtenseehoff, Pikste, Blomberģes muiža)
Pīlādžbirzs muiža (Karleja pusmuiža, Ashgrowe)
Plānupes muiža (Planup)
Plātera dēla Teofila pils Krāslavā
Plāteres muiža (Weißensee)
Pleskodāles muiža (Pleskodahl)
Plieņu muiža (Plieņmuiža, Plenen, Plönen) 
Pļavmuiža (Pļavumuiža, Pļavu muiža, Plawen)
Pļavnieku muiža (Plaueneck) Jaunpils pagastā
Pobužu muiža (Pobuschen) 
Podzēnu muiža (Podzenes muiža, Podzemu muiža, Podsem) 
Pokuminas muiža 
Popervāles muiža (Poperwahlesn, Pappe Arwalen, Popsh Erwalen)
Popes muiža (Popen)
Popes muižas vecā jeb medību pils
Popova muiža
Praviņu muiža (Prawingen)
Preiļu pils (Prele)
Pridiķu muiža (Pridiķa muiža, Fridrihmuiža, Friedrichshof) 
Priekules muiža (Preekuln)
Priekuļu muiža (Freudenberg) 
Princmuiža (Sprincmuiža, Erbprinzenhof, Prinzenhof) Snēpeles pagastā
Pučurgas muiža (Galandfeld) 
Puikules muiža (Puikeln)
Pullēnu muiža (Pullandorf)
Purmsātu muiža (Pormsahten)
Putnenes muiža (Putnēnmuiža, Puttnen) 
Puzenieku muiža (Pusseneeken)
Pūņu muiža (Puhnjen)
Pūres muiža (Puhren)
Ragumuiža (Ragu muiža, Ragenhof) Svētes pagastā 
Raiskuma muiža (Raiskum) 
Ramas muiža (Rammenhof)
Rankas muiža (Ramkau)
Raņķu muiža (Ranken) 
Raunas viduslaiku pils (Schloß Ronneburg, Rownenborgh)
Rautenfelda muižas medību pils 
Rāmuļu muiža (Doktormoise, Ramelshof) 
Reģu muiža (Reģes muiža, Reggen) 
Rembates muiža (Ringmundshof)
Remtes muiža (Remten)
Reņģes muiža (Zebrenes muiža, Rengenhof) Zebrenes pagastā
Reņģes muiža (Rengenhof, Ringen) Rubas pagastā
Režu muiža (Reschenhof)
Rēzeknes viduslaiku pils un pilskalns (Rositten)
Rikteres muiža (Sidgundas muiža, Siggund) 
Rindzeles muiža (Rindseln, Rieselhof)
Rinkules muiža (Rinkuln)
Rocežu muiža (Rothseden)
Rolavas muiža (Roloff)
Romeškalna muiža (Romeskaln)
Ropažu Jaunā muiža
Ropažu ordeņa pils (Roudōpois, Rodopoys, Rodepoys, Rodenpois, Rodenpoes, Rodenpeisz)
Ropmuiža (Ropu muiža, Gāles muiža, Gahlenhof)
Rozbeķu viduslaiku pils (Castrum Rosenbeck)
Rozentavas muiža (Rozentovas muiža, Rosenthof, Rozantowo) 
Rozēnu muiža (Rozenu muiža; Koddiack)
Rožumuiža (Rožu muiža, Rosenhof)
Rucavas muiža (Ruzau)
Ruckas muiža (Rutzky)
Rudbāržu muiža (Rudbahren)
Rudes muiža (Rudden)
Rudzu muiža (Steenholm)
Rumbenes muiža (Rumbas muiža, Rumbenhof) 
Rundēnu muiža (Rundany)
Ružu muiža (Ružumuiža, Ruschenhof)
Rūjienas Lielā muiža (Rujen-Großhof)
Rūjienas ordeņa pils un pilskalns (hove to Ruyen, Rujen) 
Rūmenes muiža (Ruhmen)
Sakas viduslaiku pils vieta un Lejasmuiža (Schlossholm, Saccze, Sacken, Sackenhausen)
Sakumuiža (Zaķu muiža, Dannenhof) Vadakstes pagastā
Salacas bīskapa pils (Saltze , Salismünde)
Salas muiža (Salasmuiža, Holmhof, Hönighof) Babīes pagastā
Salas muiža (Salasmuiža, Holmhof) Jēkabpilī
Salaspils viduslaiku pils un muiža (Schloss Kirchholm, Kirchholm)
Saldus ordeņa pils un muiža (Frauenburg)
Salgales muiža (Sallgalen, Sallgaln) 
Saļienas muiža (Salienas muiža, Salienes muiža, Sallenen, Salleenen)
Sarkanmuiža (Rothof)
Sarkanpaņemunes muiža (Paņemunes muiža, Rot-Ponemun)
Sasmakas muiža (Sassmacken)
Saules muiža (Jansaules muiža, Neu-Rahden)
Sauļu muiža (Saules muiža, Saulhof)
Savariņa muiža (Beātes muiža, Beatental, Beatenthal, Savary) Valmierā 
Sārcenes muiža (Sahrzen) Šķēdes pagastā
Sāruma muiža (Ubbenorm-Sarum)
Sesiles muiža (Sesillen)
Sējas muiža (Zögenhof)
Sēlpils viduslaiku pils un pilskalns (Castrum Selonum ; Selburg)
Sēmes muiža (Sehmen) 
Sieksātes muiža (Sexaten, Berghof) 
Siera muiža (Käshof) 
Siguldas muiža (Segewold) 
Siguldas viduslaiku pils (castellum Sygewaldensis, de castello Sygewaldensi, Schloss Segewold)
Silamuiža (Silu muiža, Sillen, Sile)
Sīpeles muiža (Zipelhof) 
Skaistkalnes muiža (Šēnbergas muiža, Schönberg) 
Skangaļu muiža (Skangalshof) 
Skrundas muiža (Schrunden) 
Skrundas ordeņa pils (Schloß Schrunden)
Skursteņmuiža (Schorstädt)
Slagūnes muiža (Slagūnas muiža, Schlaguhnen) 
Slokasmuiža (Slokas muiža, Schlokhof) Degoles pagastā
Smārdes muiža (Schmarden)
Smuku muiža (Schmucken)
Snapju muiža (Friedrichsberg) 
Snēpeles muiža (Schnepeln)
Spāres muiža (Spahren) Talsu novadā
Spāres muiža (Sparenhof; Samsky) Amatas novadā
Spirgus muiža (Spirgen) 
Sprigauļu muiža (Sprigaules muiža, Wilhelminenhof)
Spriņģu muiža (Springen) 
Stalšēnu muiža (Stalschen) 
Staļģenes muiža (Stalgen)
Stancmuiža (Konstanzenhof)
Startu muiža (Starta muiža, Stürcenhof)
Stāmerienas muiža (Stomersee)
Stienes muiža (Ulpisch) 
Stirnienes muiža (Sternjan)
Stirnu muiža (Stirnas muiža, Stirnen)
Stopiņu muiža (Stopiņmuiža, Stopiushof)
Strantes muiža (Strandhof)
Strazdes muiža (Strasden)
Strazdumuiža (Strassenhof, Trastenhof)
Struteles muiža (Strutteln)
Stukmaņu muiža (Stockmannshof)
Suntažu muiža (Sunzel)
Sventes muiža (Jaunsventes muiža, Neu-Swenten)
Svētciema muiža (Neu-Salis)
Svētes muiža (Lielsvētes muiža, Swehthof, Swethwald)
Svitenes muiža (Schwitten)
Šampētera muiža (Hof Champêtre, Prestinga, Prestiņa, Landendorfa, Ludekdorfa)
Šarlotes muiža (Charlottenhof) Jaunauces pagastā
Šēderes muiža (Schödern) 
Šēnberģu muiža
Šēnheidas muiža (Šēnheides muiža, Schönheyden)
Šķibes muiža (Alexandershof)
Šķiliņu muiža (Šķiliņu pusmuiža, Schillingshof) Allažu pagastā
Šķirstiņu muiža (Raudupes muiža, Napkul) 
Šlipenbaha muiža
Šrēdera muiža Rīgā 
Štakeldangas muiža (Stackeldanden) 
Šteinfeldes muiža (Steinfeldt) 
Šulcmuiža (Scheitzenhof, Schulzenhof) Rīgā
Švarca muiža Rīgā
Švarcekmuiža (Melnkakta muiža, Švarcenieku muiža, Schwarzenecke)
Švarcmuiža (Hāgenu muiža, Hagenshof, Schwarzhof, Schwartzenhof) Rīgā
Tabores muiža (Tābara, Tabor)
Taurupes muiža (Taurup)
Tārgales muiža (Tergeln)
Tetelmindes muiža (Tettelmünde, Tetelmünde)
Tiņģeres muiža (Tingern)
Tīnūžu muiža (Lindenberg)
Tīriņmuiža (Tīriņu muiža, Thüringshof)
Tolkas muiža (Tolkenhof)
Trepes muiža (Treppenhof, Kļaukavas muiža, Trepu muiža, Trepesmuiža)
Tumes muiža (Tummen)
Turkalnes muiža (Turkaln)
Tūjas muiža (Dūjas mmuiža, Taubenhof)
Udzes muiža (Udsen)
Ulbrokas muiža (Stubbensee)
Ulmales muiža (Ullmahlen)
Umpārtes muiža (Vīkstes muiža, Wiexten, Wixten)
Ungurmuiža (Orellen) 
Vadakstes muiža (Waddaxt)
Vaidavas muiža (Vaidavmuiža, Waidau)
Vainižu muiža (Wainsel)
Valdekas muiža (Waldeck)
Valdekas pils (Reķa pils) Jelgavā
Valdeķu muiža (Waldeck)
Valdgales muiža (Valdgāles muiža, Waldegahlen) 
Valmiermuiža (Wolmarshof)
Valtermuiža (Waltershof)
Vandzenes muiža (Wandsen)
Varakļānu muiža (Warklany, Warakland, Warkland)
Vatrānes muiža (Wattram) 
Vāgnera muiža Rīgā 
Vānes muiža (Wahnen)
Vārkavas muiža (Warkan, Warkow)
Vecannas muiža (Annas muiža, Alt-Annenhof) 
Vecapguldes muiža (Alt Abgulden, Ānbone)
Vecates muiža (Alt-Ottenhof)
Vecauces pils (Alt-Autz)
Vecbebru muiža (Alt-Bewershof) 
Vecbilskas muiža (Vilkumuiža, Bilskas muiža, Alt-Bilskenhof, Alt-Bilsenhof)
Vecbornes muiža (Alt-Born)
Vecdoles viduslaiku pils (Alt-Dahlen, castrum de Dolen, Dolena pils)
Vecgulbenes muiža (Alt-Schwanenburg)
Vecķeipenes muiža (Alt-Kaipen)
Veclīkupēnu muiža (Alt-Likoppen) 
Vecmēmeles muiža (Alt-Memelhof, Pranke)
Vecmoku muiža (Alt-Mocken)
Vecmuiža (Althof) Balgales pagastā
Vecmuiža (Sussikas) Salacgrīvas novadā
Vecoktes muiža (Alt Okten, Peweken) Durbes novadā
Vecplatones muiža (Alt Platon)
Vecsalacas muiža (Lielsalacas muiža, Alt-Salis) 
Vecsaules muiža (Alt-Rahden)
Vecsātu muiža (Alt-Sahten)
Vecsēlpils muiža (Alt-Selburg)
Vecsmārdes muiža (Gross Schmarden)
Vecstēgules muiža (Stēgulmuiža, Steguhlen, Stegul)
Vecsvirlaukas muiža (Alt-Bergfried)
Veismaņu muiža (Weißenstein)
Vellamuiža (Vella muiža, Wellerhof) Vilces pagastā
Veļķu muiža (Hohenbergen)
Ventspils viduslaiku pils (Schloß Windau)
Veselavas muiža (Wesselshof) 
Veseļu pusmuiža (Wessel)
Vestienas muiža (Festen)
Vēdes muiža (Weden, Woden, Wehden)
Vērenes muiža (Fistelen , Fehren , Fehrenhoff)
Vērpju muiža (Werpenhof)
Vēršu muiža  (Vēršmuiža, Ochsenhof) 
Vētras muiža (Bewert Schwedhof)
Vibrokas muiža (Suddenhof, Sudden)
Vidrižu muiža (Widdrisch)
Vidrižu muižas mednieku namiņš 
Vidusmuiža (Mittelhof) Bikstu pagastā
Vidusmuiža (Mittelhof) Sesavas pagastā
Viecītes pusmuiža (Viecīšu pusmuiža , Wezitten , Veseden, Vietseden)
Vilces muiža (Wilzen)
Viljetes muiža (Willgatten) 
Vilkašu muiža (Wolfshof, Wilkaisch)