Pilis un muižas Latvijā (A-Z)

Abavas muiža (Krons Abaushof)
Abgunstes muiža (Abgunst)  
Aderkašu muiža (Fistehl, Fistehlen)
Ainažu muiža (Hainasch, Surtsche) 
Aizputes pils (Hus zu Hasenpothe) 
Aizupes muiža (Asuppen) 
Akenstakas muižas (Klingenberg) 
Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof) pie Sātiem 
Allažu muiža (Allažmuiža, Allasch) 
Almales muiža (Almahlen) 
Alstiķes muiža (Halswigshof) 
Alsungas pils (Alšvangas pils, Alswangen)
Alsviķu muiža (Alswig)
Altonas muiža Rīgā
Alūksnes Jaunā pils (Das Neue Schloss von Marienburg)
Alūksnes Livonijas ordeņa pils
Alūksnes vecā jeb Ezermalas pils
Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen)
Andārtes muiža (Andārtsmuiža, Dorotheenhof)
Andrejmuiža (Stiļķenes muiža, Jātnieku muiža) Brunavas pagastā
Annas muiža (Annenhof) Babītes pagastā
Annas muiža (Annenhof) Zaubes pagastā
Annasmuiža (Annas muiža, Annenhof) Anneniekos
Anniņmuiža (Annenhof, Meinershof, Meyners Hof)
Anuteles muiža (Anatolenhof) 
Apes muiža (Hoppenhof)
Apriķu muiža (Apprikken)
Apšupes muiža (Apschuppen)
Arendoles muiža (Randol, Randauka) 
Arones pusmuiža (Arohnen) 
Asares muiža (Assern) 
Atgāzenes muiža (Fēgezaka muiža, Vegesackshof, Atgahsen) 
Auciema muiža (Autzem, Autzeem) 
Auču muiža (Auzenburgas muiža, Aucu muiža, Auzenburg) Glūdas pagastā
Audruves muiža (Audruvas muiža, Audrau)
Audzu muiža (Neu-Friedrichshof)
Augstkalnes muiža (Mežmuiža, Grenzhof)
Augstrozes muiža (Hochrosen)
Augstrozes viduslaiku pils (Schloβ Rosen)
Augustmuiža (Augustes muiža, Augustenhof) Grobiņā
Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)
Auru muiža (Auermünde)
Ausātu muiža (Autzenbach)
Āķumuiža (Āķu muiža, Ahken, Aken)
Ālaves muiža (Ālavas muiža, Alauen)
Ānes Mēmeles muiža (Ānmēmeles muiža, Hahns-Memelshof) 
Ānes muiža (Hinnmois,  Hühnenhof, Aahof)
Āraišu ezerpils
Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)
Ārciema muiža (Erkul) 
Ārīšu muiža (Arishof)
Ārlavas muiža (Erwahlen)
Āsteres muiža (Poikern)
Baižkalna muiža (Baiškalna muiža, Friedrichshof)
Baldones muiža (Baldones Baltā pils, Baldohn) 
Balgales muiža (Balgāles muiža, Balgaln) 
Baltā muiža (Mellera muiža, Baltāmuiža, Dāla muiža, Weißenhof, Haltermanns Höfchen) Rīgā
Baltmuiža (Weissensee, Weiβensee)Ilūkstes novadā
Bauma muižiņa Rīgā
Bauņu muiža (Bauenhof)
Bauskas ordeņa pils (Amt-Bauske, Bausken)
Bārtas muiža (Oberbartau)
Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof) Rīgā
Belles muiža (Belas muiža, Vitmakera muiža, Bellenhof)
Belvijas muiža (Volkovica muiža, Pavlovica muiža, Bellevue) 
Berģu muiža (Gut Berghof) 
Berkavas muiža (Borkowitz)
Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen) 
Berķenes muiža (Lieberķenes muiža, Berken) 
Bēnes muiža (Behnen)
Bērvircavas muiža (Behrs-Wuerzau) 
Bērzaines muiža (Birkenruh) 
Bērzbeķes muiža (Bersebeck, Bersenbecken)
Bērzmuiža (Bershof) Mežotnes pagastā
Bērzpils muiža (Bērzmuiža, Bērzu muiža) Olaines pagastā
Bērzu muiža (Bershof) Jelgavā
Bērzu muiža (Birkenhof, Birkenruh) Rīgā
Bieriņu muiža (Liepumuiža, Bieriņmuiža, Bierenhof, Lindenruh, Lindenruhe)
Biksēres muiža (Libes muiža, Libien, Libbien)
Bikstu muiža (Bixten)
Bilderliņu muiža (Bilderiņu muiža, Bilderingshof)
Bilstiņu muiža (Bilsteinhof, Bilsteinshof) 
Biļļu muiža (Billes muiža, Billenhof)
Birkenfeldmuiža (Birkenfeldes muiža, Birkenfeld) 
Biržu muiža (GroßBuschhof) Salas novadā
Bišumuiža (Bienenhof, Schilderhof, Hilsenhof)
Bites muiža (Bittenhof)
Bīlastu muiža (Behrsemunde)
Blankenfeldes muiža (Blankenfeld)
Blaua muiža Rīgā
Bloka muiža (Blokmuiža, BlockschesHöffchen)
Blomes muiža (Blumenhof) 
Boļu muiža (Mazā Svētes muiža, Klein-Swehthof)
Bomju muiža (Baumhof) 
Bonaventura muiža (Baložu muiža, Beneventura, Bonaventura)
Borherta muiža (Grāves muiža, Vites muiža, Līvena muiža, Fītinghofa muiža, Wittenhof, Lievenhof, Vitingshof-Hof)
Bormaņu muiža (Trapenes muiža, Treppenhof) Apes novadā
Bornsmindes muiža (Bornsmünde)
Bramberģes muiža (Brandenburg)
Brantu muiža (Horstenhof) Smiltenes novadā
Brantu muiža jeb Ikstruma muiža (Brantes muiža, Ixtrumünde) Iecavas novadā
Braslavas muiža (Breslau)
Brekšu muiža (Harmshof)
Briežu muiža (Bredenfeld, Bresch) Platones pagastā 
Briģenes muiža (Brigas muiža, Brüggen)
Briņķpedvāles muiža (Brinken-Pedwahlen)
Brizules muiža (Bresilgen) 
Bruknas muiža (Brucken)
Brunavas muiža (Hibšberga muiža, Altona-Windsheim) Jaunjelgavā
Brunavas muiža (Brunnau, Brunowischek, Brunowischki) Bauskas novadā
Bruņas muiža (Bruņenes muiža, Brūnu muiža, Brunnen) 
Brušu pusmuiža (Brūšu pusmuiža, Brusche) 
Brūnu muiža (Elīzes muiža, Elisenhof) Annenieku pagastā
Budas muiža (Heinrihsona muiža, Heinrichsohnshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof)
Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)
Bukaišu muiža (Fockenhof)
Buku muiža (Sudas muiža, Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach)
Buļļu muiža (Bullenhof) Rīgā
Buļļu muiža (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen) Limbažu novadā
Burharda muiža (Burchardshof, Burkarde)
Būdiņmuiža (Budingen)
Carnikavas muiža (Zarnikau)
Cenas muiža (Zennhof) 
Cesvaines muiža (Seßwegen, Sesswegen)
Cēres muiža (Zehren)
Cērkstes muiža (Zerxten)
Ciemaldu muiža (Ciemaldes muiža, Zeemalden) Jaunsvirlaukas pagastā
Cildu muiža (Zilden)
Cimeres muiža (Zimmern)
Cimzas pusmuiža (Cimzes pusmuiža, Zimse)
Ciroles muiža (Zirohlen)
Cirstu muiža (Zirsten)
Cīravas muiža (Zierau, Zierau-Wirginahlen) 
Codes muiža (Zohden)
Červonkas muiža (Vecsalienas muiža, Alt-Sallensee, Czerwonka)
Čuču muiža (Čušu muiža, Ebelgundes muiža,Öbelgunde) 
Daigones muiža (Degulmen, Deguhnen)
Dammes muiža (Tammes muiža, Dammenhof, Tamenhof) 
Dandāles muiža (Dannental, Danental) 
Dārtas muiža (Dārtesmuiža, Dorotheenhof) Virešu pagastā
Dārtsmuiža (Dārtes muiža, Dorotheenhof) Irlavas pagastā
Degoles muiža (Degahlen)
Depkina muiža (Rāmavas muiža, Depkinshof)
Derpeles muiža (Dörpers)
Didrihšteinas muiža (Lauces muiža, Laucesas muiža, Lautzen, Diedrichstein)
Dikļu muiža (Dickeln)
Dižkrēslas muiža (Groß-Kreslen)
Dižlāņu muiža (Groß-Lahnen)
Dižstendes muiža (Lielstendes muiža, Stendes muiža, Groß-Stenden)
Dīķeru muiža (Puderküll)
Dobeles ordeņa pils (Doblen) 
Doles muiža (Dahlen)
Drabešu muiža (Drobbusch) 
Dreiliņu muiža (Dreilingshof)  
Drēzena muiža (Drēzdena muiža, Dresdenhaus)
Drukmeijera muiža (Drukmera muiža)  
Dunalkas muiža (Dubenalken) 
Dundagas muiža (Dundagas viduslaiku pils, Dondangen) 
Duntes muiža (Ruthern, Rutershoff, Ruterhoff, Roude)
Durbes Livonijas ordeņa pils (Durben) 
Durbes muiža (Durben) Tukumā
Durbes Raibā muiža (Amt-Durben, Bunthof)
Dursupes muiža (Groß-Dursuppen)
Dzelzāmura medību pils (Eisenhammer) 
Dzimtmisas muiža (Misshof)
Dzirciema muiža (Selgerben)
Džūkstes muiža (Siuxt) 
Eķengrāves muiža (Ozolmuiža, Eckengraf) 
Elejas muiža (Elley) 
Emburgas muiža (Annenburg) 
Emburgas ordeņa pils un pilskalns (Annenburg) 
Endzeles muiža (Henselshof) 
Endzeliņa muiža (Endzeliņmuiža, Henselshof) 
Engelhartes muiža (Englārtes muiža, Engelhardthof) 
Eriņu muiža (Häringshof) 
Esena muiža (Lielā muiža, Spilves muiža, Essenhof)
Ēbelmuiža (Ebelshof, Klatzoshöfchen)
Ēdoles muiža (Edwahlen, Edewalen)
Ērberģes muiža (Taubes muiža, Herbergen) 
Ērgļu muiža (Erlaa)
Ērgļu viduslaiku pils (Erlaa) 
Ērmaņu muiža (Hermannshof)
Fabrikas īpašnieka muižiņa Rīgā 
Falcgrāves muiža (Glūdas muiža, Pfalzgrafen)
Feimaņu muiža (Feimany, Fehmen) 
Ferdinandmuiža (Ferdinanshof, Ferdinandshof) 
Firkspedvāles muiža (Pidole,  Fircks-Pedwahlen)
Franksesavas muiža (Prankas muiža, Frank-Sessau)
Gaiļmuiža (Gailīšu muiža,  Galmuiža, Gut Galmujsha) Rušonas pagastā
Gaiļu muiža (Gaiļa muiža, Hahnenhof) Iecavas novadā
Gala muiža (Endenhof) Kabiles pagastā 
Galamuiža (Galmuiža, Endenhof) Sesavas pagastā 
Galtenes muiža (Galten)  
Garīku muiža (Garrick) 
Garozas muiža (Garrosen)
Gaujienas muiža (Adsel) 
Gaujienas ordeņa pils (Schloss Adsel)
Gārsenes muiža (Garßen)
Gestenmeiera muiža 
Grašu muiža (Geistershof)
Graudupes muiža (Grauduppen)
Grauzdes muiža (Grausden)
Grāvenheides muiža (Garanska muiža, Höfchen Gravenheide) 
Grāves muiža (Grāvu muiža, Grāvenhofa, Gravenhof, Hillebolts Hof)
Grenctāles muiža (Grenstāles muiža, Grenzthal)
Grenču muiža (Grendsen, Grenzhof, Gränzhof) Kandavas novadā 
Gricgales muiža (Gritzgaln)
Griķu muiža (Grücken, Grükken) Rumbas pagastā 
Grobiņas muiža (Amt-Grobin)
Grobiņas viduslaiku pils (Grobin, Söborg, Seeburg)
Grundzāles muiža (Grundsahl)
Ģintermuiža (Günthershof bei Mitau)
Hartmaņa muiža (Fengeru muižiņa, Hartmannsches Hoffchen) 
Hāmaņa muiža
Heija muiža (Heja muiža, Hay's Höfchen)
Helēnes muiža Rīgā 
Hermaņa muižiņa (Hermannsruh) Rīgā
Hincenbergas muiža (Inčukalna muiža, Hinzenberg) 
Iecavas muiža (Lieliecavas muiža, Gross-Eckau) 
Ieriķu muiža (Ramotzky) 
Igates muiža (Idsel) 
Iģenes muiža (Iggen) 
Ikšķiles muiža (Uexküll)
Ikšķiles ordeņa pils un baznīca (Uexküll)
Ilgas muižas medību pils (Ilgen)
Iļģu muiža (Illien)
Inčukalna muižas medību pils (Hinzenberg)
Indriķa pusmuiža
Irlavas muiža (Irmlau, Irmlow, Irmelau)
Istras muiža (Istra)  
Īles muiža (Ihlen) 
Īvandes muiža (Lielīvandes muiža, Groß-Iwanden)
Jaunalūksnes muiža (Helēnas muiža, Neu-Marienburg)
Jaunannas muižas medību pils (Neu-Annenhof)
Jaunauces muiža (Neu-Autz)
Jaunā muiža (Jaunāmuiža, Jaunkrimuldas muiža, Neuhof) Sējas pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Kabiles pagastā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Tukuma novadā
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Rundāles pagastā
Jaunā muiža (Neuhof) Vilces pagastā
Jaunā muiža Rīgā
Jaunbebru muiža (Neu-Bewershof)
Jaunbornes muiža (Neu-Born)
Jaundoles viduslaiku pils (Neu-Dahlen)
Jaungulbenes muiža (Neu-Schwanenburg)
Jaunķempju muiža (Neu-Kempenhof)
Jaunlaicenes muiža (Neu-Laitzen)
Jaunlestenes muiža (Neu Lesten)
Jaunmoku muiža (Neu-Mocken) 
Jaunmuiža (Šeluhina muiža, Scheluchin) Stopiņos
Jaunpils muiža (Neuenburg)
Jaunplatones muiža (Neu Platon)
Jaunraunas muiža (Neu-Ronneburg, Ronneburg - Neuhof) 
Jaunsātu muiža (Neu-Sahten)
Jaunsesavas muiža (Neu-Sessau)
Jaunsvirlaukas muiža (Neubergfried)
Jāņmuiža (Johannenhof) Priekuļu pagastā
Jelgavas pils (Mitau)  
Jersikas muiža (Gerzika, Gercike, Gerceke, Zargrad)
Jeru muiža (Seyershof) 
Jostenes muiža (Jostiņu muiža, Jostan)
Juglas muiža (Jägelshof-Stoppinshof; Baumhof)
Jumpravas muiža (Jungfernhof) Mežotnes pagastā
Jurģu muiža (Georgenhof) Jaunpils pagastā
Kabiles muiža (Kabillen)
Kaives muiža (Kaiwen) Tukuma novadā
Kalešu muiža (Kališu muiža, Kalitzen)
Kalētu muiža (Kalleten)
Kalkūnes muiža (Kalkuhnen)
Kalnamuiža (Kalnmuiža, Kalnsētu muiža, Berghof-Brotzen, Stahlbrücken) Saldū
Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
Kalnamuiža (grāfa Pālena medību pils, Hofzumberge) Tērvetē 
Kalnciema muiža (Kalnzeem, Biringshof) 
Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā
Kalnmuiža (Kalnamuiža, Kallenhof) Cēsīs
Kamiņčas muiža (Radebandsrue)
Kandavas muiža (Kandau, Candau)
Kandavas viduslaiku pils (Kandau)
Kaparāmura muiža (Kupferhammer)
Karvas muiža (Korwenhof)
Kastrānes muiža (Upespils, Kastran)
Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof) Salgales pagastā
Katrīnmuiža (Lapiņmuiža) Mārupē
Katvaru muiža (Kadfer)
Kaucmindes muiža (Kauzmünde)
Kaulu muiža (Franka muiža, Frankenhof) Rīgā
Kaupēnu muiža (Kaupēmuiža, Kaupenhof)
Kazdangas muiža (Katzdangen) 
Kazimirvāles muiža (Kazimirvaldes muiža, Kasimirswahl, Casimirswahl)
Kazupes muiža (Kasuppen)
Kārļu muiža (Karlsruh, Wolfsruh) Drabešu pagastā
Kārtūžu muiža (Schöneck) 
Kena muiža (Villa Kenn)
Kleistu muiža (Kleistes muiža, Kleistenhof, Kleissenhof)
Klīves muiža (Klīvmuiža, Klievenhof)
Klosteres muiža (Klosteres-Aizputes muiža, Kloster-Hasenpoth)
Knauķes muiža (Knauķu muiža, Knaukenhof)
Kokmuiža (Kokenhof) Kocēnu pagastā
Kokneses viduslaiku pils (castrum Kukonois, Kokenhusen, Kukennoys, Cocanis, Cokenhuzen)
Kolberģa muiža (Goldbeck)
Korfa muiža Bauskā
Košķeles muiža (Luthershof, Ostrominsky, Osthof)
Krapes muiža (Kroppenhof)
Krāgaskalna muiža (Krageskaln; Kragenhof; Tūjas muiža) 
Krāslavas muiža (Kreslau)
Kreijas muiža (Kraienhof)
Krēgermuiža (Kules muiža, Krögershof) Rīgā
Krimuldas muiža (Kremon, Kremohn, Cremon) 
Krimuldas viduslaiku pils (Castrum Cremum, Cremon, Crammon, Kremon, Schloß Cremon)
Kroņvircavas muiža (Krons-Würzau)
Krustpils viduslaiku pils un muiža (Kreutzburg)
Krūškalnes muiža (Kruschkaln)  
Krūzes muiža (Krusenhof)
Kukšu muiža (Kuekschen, Kukschen)  
Kuldīgas ordeņa pils (Jesusburg, Goldingen)
Kupfermuiža (Kupfershof)
Kurcuma muiža (Kurzum)
Kurmāles muiža (Kurmahlen, Kurmalen)
Kurmenes muiža (Curmen, Kurmen)
Kūduma muiža (Kudum, Kudesel)
Kvēpenes pilskalns un viduslaiku pils (Kwepen)
Ķeguma muiža (Keggum) 
Ķeipenes muiža (Jaunķeipenes muiža, Neu-Kaipen)
Ķekavas muiža (Keckau)
Ķerkliņu muiža (Kerklingen)
Ķieģeļu muiža (Ķieģeļmuiža, Kegeln)
Ķipēnu muiža (Eck)
Ķirbižu muiža (Kirbisch)
Laidu muiža (Laiden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)
Lamiņu muiža (Lammingen, Lievenhof) 
Lantes muiža (Lantenhof)
Lapskalna muiža (Lapskaln)
Lasenbekas muiža (Lašupes muiža, Lassenbeck, Lasenbäck, Lysbeck)
Lašu muiža (Veclašu muiža, Tīzenhauza, Alt-Lassen)
Laukmuiža (Lauku muiža, Vecā Lauku muiža, Feldhof) Jaunpils pagastā 
Lauku Jaunā muiža (Jaunā Laukmuiža, Jaunā Lauku muiža, Neuhof) Jaunpils pagastā
Launkalnes muiža (Launekaln)
Lazdu muiža (Lazdumuiža) Sesavas pagastā
Lažas - Padures muiža (Aizputes-Padures muiža, Paddern, Laschen)
Lādes muiža (Ladenhof)
Lāņu muiža (Lahnhof)
Lāzberģa muiža (Lāzberga muiža, Fianden)
Leimaņmuiža
Lenču muiža (Lenzenhof)  
Lestenes muiža (Lesten)
Lēdmanes muiža (Ledmanshof) 
Mariņmuiža (Mariņu muiža, Māriņmuiža, Marienhof) Lestenes pagastā
Mazā Jumpravmuiža (Klein-Jungfernhof, Blūmendāle, Blumenthal, Mazjumpravas muiža)
Mazberķenes muiža (Klein-Berken) 
Mazbērsteles muiža (Klein-Bersteln)
Mazblīdenes muiža un Kalnakrogs (Mazblīdienes pusmuiža, Klein-Blieden)
Mazīvandes muiža (Klein-Iwanden)
Mazmežotnes muiža (Klein-Mesoten) 
Mazozolu muiža (Vītņēnu muiža, Klein-Ohselshof)
Mazplatones muiža (Klein Platon)
Mazrundāles muiža (Klein-Ruhental) 
Mazsesavas muiža (Klein Sessau)
Mazstraupes muiža (Mazstraupes pils, Schloss Klein Roop)
Mazstroķu muiža (Klein-Strohken, Klein-Strocken)
Mazsvirkales muiža (Mazšvirkales muiža, Klein Swirkaln)
Mākoņkalna viduslaiku pils (Padebešu kalna pils, Volkenburgas pils, Wolbenborch, Wolkenburg, Wolchenburg, Wolkinburg)
Mālpils muiža (Lemburg)
Mālpils viduslaiku pils (Schloß Lemburg)
Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža)
Mālupes muiža (Mahlup)
Mārcienas muiža (Martzen)
Mednes muiža (Gut Medden)
Meijas muiža (Meiju muiža, Maihof)
Menkuļmuiža (Memküll)
Meņģeles muiža (Altenwoga) 
Mercendarbes muiža (Mercendorfas muiža, Merzendorf) 
Mežmuiža Limbažu Ozolainē
Mežmuiža pie Baldones  
Mežmuiža  (Forstei Rönnen) Rendā
Mežmuižas medību pils (Forstei) Saulkrastos
Mežotnes muiža (Mesoten) 
Mēru muiža (Mehrhof) 
Mikumuiža (Miķu muiža, Mickenhof) 
Mīlītes muiža (Neuhall) 
Mujānu muiža (Mojahn) 
Mujānu viduslaiku pils (Muyan, Moyan, Maian, Mojahn) 
Muldavas muiža (Mildau) 
Mūrmuiža (Muhremois, Muremois) Beverīnas novadā 
Mūrmuiža (Mūrumuiža, Gemauerthof, Mura) Vilces pagastā 
 
 
 
 

 
 
Pakalnu muiža (Pakalnmuiža)
Vecsmārdes muiža (Gross Schmarden)
Zosnas muiža (Veczosnas muiža, Sossenhof)