Pilis un muižas Latvijā (A-Z)

Abavas muiža (Krons Abaushof)
Abgunstes muiža (Abgunst)
Aderkašu muiža (Fistehl, Fistehlen) 
Ainažu muiža (Hainasch , Surtsche)
Aizputes pils (Hus zu Hasenpothe)
Aizupes muiža (Asuppen)
Akenstakas muiža (Klingenberg) 
Akmeņmuiža (Akmeņu muiža, Akmiņmuiža, Steinhof)  pie Sātiem
Almales muiža (Almahlen) 
Alstiķes muiža (Halswigshof)
Alsungas pils (Alšvanga, Alswangen)
Alsviķu muiža (Alswig) 
Altonas muiža Rīgā 
Alūksnes Jaunā pils (Das Neue Schloss von Marienburg)
Alūksnes Livonijas Ordeņa pilsdrupas 
Alūksnes Vecā jeb Ezermalas pils 
Ancenes muiža (Ancenišku muiža, Anczen) 
Andrejmuiža (Stiļķenes muiža, Jātnieku muiža)
Annasmuiža (Annenhof) Anneniekos
Annas muiža (Annenhof) Babītes pagastā
Annas muiža (Annenhof) Zaubes pagastā 
Anniņmuiža (Annenhof, Meinershof, Meyners Hof)
Anuteles muiža (Anatolenhof)
Apes muiža (Hoppenhof)
Apriķu muiža (Apprikken) 
Apšupes muiža (Apschuppen)
Atgāzenes muiža (Fēgezaka muiža, Vegesackshof, Atgahsen)
Arendoles muiža (Randol, Randauka)  
Arones pusmuiža (Arohnen)
Asares muiža (Assern) 
Auciema muiža (Autzem, Autzeem)
Audruves muiža (Audruvas muiža, Audrau)
Audzu muiža (Neu-Friedrichshof)
Augstkalnes muiža (Mežmuiža; Grenzhof) 
Augstrozes muiža (Hochrosen)
Augstrozes viduslaiku pils (Schloβ Rosen)
Augustmuiža (Augustes muiža, Augustenhof) Grobiņā
Aumeisteru muiža (Serbigal, Hofmeistershof)
Auru muiža (Auermünde)
Ausātu muiža (Autzenbach)
Ālaves muiža (Ālavas muiža, Alauen)
Ānes Mēmeles muiža (Ānmēmeles muiža, Hahns-Memelshof)
Āraišu ezerpils
Āraišu ordeņa pils (Schloβ Arrasch, zamek Aries)
Ārciema muiža (Erkul) 
Ārlavas muiža (Erwahlen) 
Āsteres muiža (Poikern) 
Baižkalna muiža (Baiškalna muiža, Friedrichshof) 
Baldones Baltā pils (Baldohn)
Balgales muiža (Balgaln)
Baltā muiža (Mellera muiža, Baltāmuiža, Dāla muiža, Weißenhof, Haltermanns Höfchen) 
Baltmuiža (Weissensee, Weiβensee) Ilūkstes novadā
Barona Kampnhauzena vasarnīca Saulkrastos
Bauma muižiņa
Bauņu muiža (Bauenhof)
Bauskas ordeņa pils (Amt-Bauske, Bausken) 
Bārtas muiža (Oberbartau)
Beķermuiža (Beķera muiža, Beckershof) 
Belvijas muiža (Bellevue, Volkovica muiža, Pavlovica muiža)
Berģu muiža 
Berkavas muiža (Borkowitz)
Berķeneles pusmuiža (Birkineļu, Birķineles, Berkenhagen)
Berķenes muiža (Berken)
Bēnes muiža  (Behnen)
Bērzaines muiža (Birkenruh)
Bērzbeķes muiža (Bersebeck, Bersenbecken)
Bērzmuiža Mežotnes pagastā (Bershof) 
Bērzu muiža Jelgavā
Bērzu muiža Rīgā (Birkenhof, Birkenruh)
Bērvircavas muiža (Behrs-Wuerzau) 
Bērzpils muiža (Bērzmuiža, Bērzu muiža)
Bieriņu muiža (Lindenruh, Lindenruhe, Liepumuiža)
Biksēres muiža (Libes muiža, Libien, Libbien)
Bilderliņu muiža (Bilderiņu muiža, Bilderingshof)
Bilstiņu muiža (Bilsteinhof, Bilsteinshof) 
Biļļu muiža (Billes muiža, Billenhof)
Biržu muiža (Groß-Buschhof) 
Bišumuiža (Bienenhof, Schilderhof, Hilsenhof) 
Bites muiža (Bittenhof)
Bīlastu muiža (Behrsemunde) 
Blankenfeldes muiža (Blankenfeld) 
Blaua muiža
Bloka muiža (Blokmuiža, Blocksches Höffchen)
Blomes muiža (Blumenhof) Limbažu novadā 
Boļu muiža (Mazā Svētes muiža, Klein-Swehthof) 
Bomju muiža (Baumhof)
Bonaventura muiža (Baložu muiža; Beneventura; Bonaventura)
Borherta muiža (Grāves muiža, Fītinghofa muižiņa, Wittenhof, Lievenhof, Vitinghofs-Hof) 
Bormaņu muiža (Trapenes muiža, Treppenhof) Apes novadā
Bornsmindes muiža (Bornsmünde)
Bramberģes muiža (Brandenburg) 
Brantu muiža (Horstenhof) Smiltenes novadā 
Brantu muiža jeb Ikstruma muiža (Ixtrumünde, Brantes muiža)  Iecavas novadā 
Braslavas muiža (Breslau)
Brekšu muiža (Harmshof) 
Briģenes muiža (Brüggen)  
Briņķpedvāles muiža (Brinken-Pedwahlen)
Brizules muiža (Bresilgen)
Bruknas muiža (Brucken)
Brunavas muiža (Brunava, Hibšberga, Altona-Windsheim) Jaunjelgavā
Brunavas muiža (Brunnau, Brunowischek, Brunowischki) Bauskas novadā
Bruņas muiža (Brunnen; Bruņenes muiža; Brūnu muiža)
Brušu pusmuiža (Brūšu pusmuiža, Brusche) 
Brūnu muiža (Elisenhof)
Budas muiža (Heinrichsonshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof) 
Budenbrokas muiža (Skuju Pālenu muiža, Schujenpahlen)
Būdiņmuiža (Budingen)
Bukaišu muiža (Fockenhof) 
Buku muiža (Hardemoisa, Bokenhof, Suddenbach) 
Buļļu muiža Limbažu novadā (Buļļmuiža, Buļmuiža, Bullen)
Buļļu muiža Rīgā (Bullenhof) 
Burharda muiža (Burchardshof, Burkarde)
Carnikavas muiža (Zarnikau) 
Cenas muiža (Zennhof)
Cesvaines pils (Seßwegen)
Cēres muiža (Zehren)
Cērkstes muiža (Zerxten) 
Ciemaldu muiža (Ciemaldes muiža, Zeemalden) Jaunsvirlaukas pag.
Cildu muiža (Zilden) 
Cimzas pusmuiža (Cimzes pusmuiža, Zimse)
Cirstu muiža (Zirsten)
Cīravas muiža (Zierau; Zierau-Wirginahlen)
Codes muiža (Zohden) 
Červonkas muiža (Vecsalienas, Alt-Sallensee, Czerwonka) 
Čuču muiža (Ebelgundes muiža, Öbelgunde)
Daigones muiža (Degulmen, Deguhnen) 
Dammes muiža (Tammes muiža, Dammenhof, Tamenhof) 
Dārtas muiža (Dārtesmuiža, Dorotheenhof) Virešu pagastā
Dārtsmuiža (Dārtes muiža, Dorotheenhof) Irlavas pagastā
Degoles muiža (Degahlen)
Depkina muiža (Depkinshof, Rāmavas muiža)
Derpeles muiža (Dörpers) 
Didrihšteinas vai Lauces muiža (Laucesas muiža, Lautzen, Diedrichstein) 
Dikļu muiža (Dickeln)
Dižkrēslas muiža (Groß-Kreslen)
Dižlāņu muiža (Groß-Lahnen)
Dižstendes muiža (Groß-Stenden; Lielstendes, Stendes) 
Dīķeru muiža (Puderküll) 
Dobeles ordeņa pils (Doblen)
Doles muiža (Dahlen)
Drabešu muiža  (Drobbusch)
Dreiliņu muiža (Dreilingshof) 
Drēzena muiža (Drēzdena muiža, Dresdenhaus) 
Drukmeijera muiža (Drukmera muiža)
Dunalkas muiža (Dubenalken) 
Dundagas pils (Dondangen)
Duntes muiža (Ruthern, Rutershoff, Ruterhoff, Roude)
Durbes pils (Durben)Tukumā
Durbes Livonijas ordeņa pils (Durben) 
Durbes Raibā muiža (Amt-Durben,  Bunthof)
Dursupes muiža (Groß-Dursuppen)
Dzelzāmura medību pils  (Eisenhammer)
Dzimtmisas muiža (Misshof , Mißhof) 
Dzirciema muiža (Selgerben) 
Džūkstes muiža (Siuxt)
Eķengrāves muiža (Ozolmuiža, Eckengraf)
Elejas pils (Elley)
Emburgas muiža (Annenhof) 
Endzeles muiža (Henselshof) 
Endzeliņa muiža (Endzeliņmuiža, Henselshof)
Engelhartes muiža (Engelhardthof, Engelhartes muiža) 
Eriņu muiža (Häringshof)
Esena muiža (Essenhof)
Ēbelmuiža (Ebelshof, Klatzoshöfchen)
Ēdoles pils (Edwahlen; Edewalen)
Ērberģes muiža (Herbergen, Taubes muiža) 
Ērgļu muiža (Erlaa) 
Ērgļu viduslaiku pils (Erlaa)
Ērmaņu muiža (Hermannshof)
Fabrikas īpašnieka muižiņa 
Falcgrāves muiža (Glūdas muiža, Pfalzgrafen)
Firkspedvāles muiža (Pidole, Fircks-Pedwahlen) 
Franksesavas muiža (Frank-Sessau, Prankas muiža)
Gaiļu muiža (Gaiļa muiža, Hahnenhof) Iecavas novadā
Gala muiža (Endenhof) Kabiles pagastā
Galtenes muiža (Galten) 
Garīku muiža (Garrick)
Garozas muiža (Garrosen) 
Gaujienas muiža (Adsel) 
Gaujienas ordeņa pils (Schloss Adsel)
Gārsenes pils (Garßen) 
Gestenmeiera muiža
Grašu muiža  (Geistershof) 
Graudupes muiža (Grauduppen) 
Grauzdes muiža (Grausden)
Grāvenheides muiža (Garanska muiža, Höfchen Gravenheide)
Grāves muiža (Grāvu muiža, Grāvenhofa, Gravenhof, Hillebolts Hof) 
Grenctāles muiža (Grenstāles muiža, Grenzthal) 
Grenču muiža (Grendsen, Grenzhof, Gränzhof) Kandavas novadā
Gricgales muiža (Gritzgaln) 
Griķu muiža (Grücken, Grükken) Rumbas pagastā
Grobiņas muiža (Amt-Grobin)
Grobiņas viduslaiku pils (Grobin, Söborg, Seeburg) 
Grundzāles muiža (Grundsahl)
Ģintermuiža (Günthershof bei Mitau) 
Hartmaņa muiža (Hartmannsches Hoffchen, Fengeru muižiņa)
Hāmaņa muiža 
Heija muiža (Heja muiža, Hay's Höfchen)
Helēnes muiža
Hermaņa muižiņa (Hermannsruh)
Hincenbergas muiža (Inčukalna muiža, Hinzenberg) 
Iecavas muiža (Lieliecavas muiža , Gross-Eckau)
Ieriķu muiža (Ramotzky)
Igates pils (Idsel) 
Iģenes muiža (Iggen)
Ikšķiles muiža (Uexküll)
Ikšķiles pils un baznīca (Uexküll) 
Ilgas muižas medību pils (Ilgen) 
Iļģu muiža (Illien)
Inčukalna medību pils (Hinzenberg) 
Indriķa pusmuiža
Irlavas muiža (Irmlau, Irmlow, Irmelau)
Īles muiža (Ihlen)
Īvandes (Lielīvandes) muiža (Groß-Iwanden)
Jaunalūksnes jeb Helēnas muiža 
Jaunannas muižas medību pils (Neu-Annenhof) 
Jaunauces muiža (Neu-Autz) 
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Kabiles pagastā 
Jaunā muiža (Jaunmuiža, Neuhof) Tukuma novadā
Jaunbebru muiža (Neu-Bewershof) 
Jaunbornes muiža (Neu-Born)
Jaundoles pils (Neu-Dahlen)
Jaungulbenes muiža (Neu-Schwanenburg)
Jaunlaicenes muiža (Neu-Laitzen)
Jaunķempju muiža (Neu-Kempenhof)
Jaunmoku pils (Neu-Mocken) 
Jaunmuiža jeb Šeluhina muiža
Jaunpils pils (Neuenburg)
Jaunplatones muiža (Neu Platon) 
Jaunraunas muiža (Ronneburg-Neuhof) 
Jaunsātu muiža (Neu-Sahten)
Jaunsvirlaukas muiža (Neubergfried) 
Jāņmuiža (Johannenhof) Priekuļu pagastā
Jelgavas pils (Mitau) 
Jersikas muiža (Gerzika, Gercike, Gerceke, Zargrad)
Jeru muiža (Seyershof) 
Jostenes muiža (Jostiņu muiža, Jostan)
Juglas muiža (Jägelshof-Stoppinshof; Baumhof) 
Jumpravas muiža (Jungfernhof)
Kabiles muiža (Kabillen) 
Kaives muiža Kurzemē (Kaiwen) 
Kalētu muiža (Kalleten)
Kalkūnes muiža (Kalkuhnen)
Kalnamuiža (Berghof-Brotzen, Stahlbrücken, Kalnmuiža, Kalnsētu muiža) 
Kalnamuiža (Kalna muiža, Berghof) Birzgales pagastā
Kalnamuiža jeb grāfa Pālena medību pils Tērvetē (Hofzumberge) 
Kalnciema muiža (Kalnzeem; Biringshof) 
Kalnmuiža Cēsīs
Kalnmuiža (Kalna muiža, Amt Goldingen) Kuldīgā
Kamiņčas muiža (Radebandsrue)
Kandavas muiža (Kandau, Candau)
Kandavas viduslaiku pilsdrupas (Kandau) 
Karvas muiža (Korwenhof)
Kastrānes muiža (Upespils; Kastran) 
Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof)  pie Teteles
Katrīnmuiža (Lapiņmuiža)
Katvaru muiža (Kadfer)
Kaucmindes muiža (Kauzmünde) 
Kaulu muiža (Frankenhof)
Kazdangas pils (Katzdangen) 
Kazimirvāles muiža (Kazimirvaldes muiža, Kasimirswahl, Casimirswahl)
Kazupes muiža (Kasuppen) 
Kārļu muiža (Karlsruh, Wolfsruh) 
Kārtūžu muiža (Schöneck)  
Kena muiža (Villa Kenn)
Kleistu muiža (Kleistenhof, Kleissenhof)
Klīves muiža (Klīvmuiža, Klievenhof) 
Klosteres muiža (Klosteres-Aizputes muiža, Kloster-Hasenpoth) 
Knauķes muiža, arī pusmuiža (Knauķu muiža, Knaukenhof)
Kokmuiža (Kokenhof) 
Kokneses pils (castrum Kukonois, Kokenhusen, Kukennoys, Cocanis, Cokenhuzen) 
Kolberģa muiža (Goldbeck) 
Korfa muiža 
Košķeles muiža (Luthershof, Ostrominsky, Osthof)
Krapes muiža (Kroppenhof)
Krāgaskalna muiža (Krageskaln; Kragenhof; Tūjas)
Krāslavas muiža (Kreslau) 
Kreijas muiža (Kraienhof)
Krēgermuiža (Kules muiža ; Krögershof)
Krimuldas muiža (Kremon; Kremohn)
Krimuldas viduslaiku pils (Castrum Cremum, Cremon, Crammon, Schloß Cremon, Kremon)
Kroņvircavas muiža (Krons-Würzau)
Krustpils pils (Kreuzburg) 
Krūzes muiža (Krusenhof)
Kukšu muiža (Kuekschen, Kukschen) 
Kuldīgas ordeņa pils (Jesusburg, Goldingen) 
Kupfermuiža (Kupfershof)
Kurcuma muiža (Kurzum)
Kurmāles muiža (Kurmahlen, Kurmalen) 
Kurmenes muiža (Curmen , Kurmen) 
Kūduma muiža (Kudum , Kudesel)
Kvēpenes pilskalns un viduslaiku pils vieta (Kwepen) 
Ķeguma muiža (Keggum)
Ķeipenes muiža (Jaunķeipenes muiža, Neu-Kaipen)
Ķekavas muiža (Keckau) 
Ķerkliņu muiža (Kerklingen) 
Ķieģeļu muiža (Kegeln)
Ķipēnu muiža (Eck)
Ķirbižu muiža (Kirbisch) 
Laidu muiža (Laiden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Lambārtes muiža (Lambertu muiža, Lambertshof)
Lamiņu muiža (Lammingen; Lievenhof) 
Lantes muiža (Lantenhof) 
Lapskalna muiža (Lapskaln) 
Lasenbekas muiža (Lašupes muiža, Lassenbeck, Lasenbäck vai Lysbeck) 
Lašu muiža (Veclašu muiža, Alt-Lassen, Tīzenhauza) 
Launkalnes muiža (Launekaln)
Lažas - Padures muiža (Laschen)
Lādes muiža (Ladenhof)
Lāņu muiža (Lahnhof)
Lāzberģa muiža (Fianden)
Leimaņmuiža
Lenču muiža (Lenzenhof) 
Lestenes muiža  (Lesten) 
Lēdmanes muiža (Ledmanshof) 
Lēnu muiža (Lehnen) 
Lieģu muiža (Lieģes muiža, Leegen)
Lielapguldes muiža (Groß-Abgulden; Zaķu, Sveķu)
Lielauces muiža (Groß-Autz) 
Lielbērzes muiža (Groß-Bersen) 
Lielblīdenes muiža (Lielblīdienes muiža, Groß-Blieden)
Lielbornes muiža (Groß-Born)
Lielezeres muiža (Groß-Essern ; Essern) 
Lielmēmeles muiža (Groß-Memelhof)
Lielplatones muiža (Groß-Platon) 
Lielrendas muiža (Groß-Rönnen)  
Lielsesavas muiža (Groß-Sessau)
Lielstraupes pils (Schloß Groß-Roop)  
Lielvārdes muiža (Lennewarden)
Lielvārdes ordeņa pils (Schloß Lennewarden, castrum Lennewarde) 
Lielvircavas muiža (Groß-Würzau)
Liepas muiža (Lindenhoff)
Liepupes muiža (Pernigel, Perniģeles muiža) 
Limbažu pils (Leviesel, Lemselle, Lemmeselle, Lembsel, Bischofsburg Lemsal)
Lindes muiža (Linden, Daugavas muiža) 
Lipstu muiža (Klein Friedrichshof)
Litenes muiža (Lettihn, Lettin) 
Lizdēnu muiža (Lisden)
Līgas muiža (Liegenhof) 
Līgutu muiža (Ligutten)
Līkumu muiža (Līkummuiža ; Stabliten) 
Līvānu muiža (Liewenhof)
Līvbērzes muiža (Lieven-Bersen)
Lobērģu muiža  (Blumbergsdorf ; Beumenbbergsdorf)
Lorupes muiža (Kronenberg)
Lubezeres muiža (Lubbessern)
Lucas muiža 
Lunkeču muiža
Lustes pils (Lustschloss)
Madlienas muiža (Sissegal) 
Magazinas muiža (Magazīnas muiža, Magazin-Forwerke, Magazinhof)
Majoru muiža (Majorenhof) 
Mangaļu muiža (Magnushof)
Marinzejas muiža (Mariensee)
Mazā Jumpravmuiža (Klein-Jungfernhof, Blūmendāle, Blumenthal, Mazjumpravas muiža) 
Mazberķenes muiža (Klein-Berken) 
Mazblīdenes muiža un Kalnakrogs (Mazblīdienes pusmuiža, Klein Blieden) 
Mazīvandes muiža (Klein-Iwanden)
Mazmežotnes muiža (Klein Mesoten) 
Mazozolu muiža (Vītņēnu muiža, Klein-Ohselshof) 
Mazrundāles muiža (Klein-Ruhental)
Mazsesavas muiža (Klein Sessau) 
Mazstraupes pils  (Schloss Klein Roop)
Mazstroķu muiža (Klein-Strohken, Klein-Strocken)
Mālpils muiža (Lemburg)
Mālpils viduslaiku pils (Schloß Lemburg) 
Mālu muiža (Mahlenhof, Mahlemuische, Šaumaņa muiža) Džūkstes pagastā
Mālupes muiža (Mahlup) 
Mārcienas muiža (Martzen)
Meijas muiža (Meiju muiža; Maihof)
Menkuļmuiža (Memküll)
Meņģeles muiža (Altenwoga)
Mercendarbes (Mercendorfas) muiža (Merzendorf)
Mežmuiža Limbažu Ozolainē 
Mežmuiža pie Baldones
Mežmuiža Rendā (Forstei Rönnen)
Mežmuižas medību pils Saulkrastos (Forstei)
Mežotnes muiža (Mesoten)
Mēru muiža (Mehrhof)
Mikumuiža (Miķu muiža, Mickenhof)
Mīlītes muiža (Neuhall) 
Mujānu muiža (Mojahn)
Mujānu pils (Muyan, Moyan, Maian, Mojahn) 
Muldavas muiža (Mildau)
Mūrmuiža (Muhremois, Muremois) Beverīnas novadā
Mūrmuižas Livonijas ordeņa pils dzīvojamais tornis  (Murmuise, Muremois, Muhrmoische) 
Nabes muiža (Nabben)
Nāgelmuiža (Negelshof) 
Neretas muiža (Nerft, Nerften, Nersten, Narriten) 
Nīcas muiža (Niederbartau)
Nītaures muiža (Nitau) 
Nītaures ordeņa pils drupas un baznīca (Nithow, Nitau)
Nogales pils(Nogallen)
Nordeķu muiža (Nordeckshof)
Nurmižu muiža (Nurmis)
Nurmuiža (Nurmhusen, Nurmhausen)
Odzienas pils (Odsen)
Oglaines muiža (Oglei) 
Ogresgrīvas pusmuiža, vēlāk muiža (Oger, Ogersmünde) 
Olaines muiža (Olai)
Oleru muiža (Ohlershof)
Ostbaha muiža (Ostbach) 
Ošelejas muiža (Ošlejas muiža, Ohschelei , Oschaly)
Ozolkalna muiža (Eichenberg) 
Ozolmuiža (Lappier)
Ozolmuiža (Ohseln) 
Ozolmuiža Lauberē (Absenau , Loberhof)
Ozolpils (Eckendorf) 
Palsmanes muiža (Palzmar)
Palšu muiža (Palschen)
Pamūšas muža (Pommusch)
Pastendes muiža (Postenden) 
Patkaizes muiža (Pakaišmuiža; Potkaisen; Podkaisen)
Patmalnieku muiža
Pavasaru muiža (Pawassern)
Pētera vai Pēternieku muiža (Peterhof) 
Pētermuiža (Vecpienavas muiža, Mazpienavas muiža, Kalava muiža, Kalau, Peterhof) Džūkstes pagastā 
Pētermuiža (Peterhof) Nīcas pagastā
Pētertāles muiža (Petertal, Peterthal) 
Pēterveide jeb Vircavas Jaunā muiža (Peterweide)
Pienavas muiža (Pönau)
Pievikas muiža (Pewicken) 
Pilkalnes muiža (Pilkaln)
Pilsblīdenes muiža (Blieden)
Pilskalnes muiža (Šlosbergas muiža, Schloßberg)
Pīlādžbirzs muiža (Karleja pusmuiža, Ashgrowe)
Plātera dēla Teofila pils Krāslavā
Plāteres muiža (Weißensee) 
Pleskodāles muiža (Pleskodahl) 
Podzēnu muiža (Podzenes muiža, Podzemu muiža, Podsem)
Popervāles muiža (Poperwahlesn, Pappe Arwalen, Popsh Erwalen) 
Popes muiža (Popen)
Popova muiža 
Praviņu muiža (Prawingen)
Preiļu pils (Prele) 
Pučurgas muiža (Galandfeld)
Puikules muiža (Puikeln) 
Purmsātu muiža (Pormsahten)
Putnenes muiža (Puttnen)
Puzenieku muiža (Pusseneeken) 
Pūņu muiža (Puhnjen)
Pūres muiža (Puhren) 
Raiskuma muiža (Raiskum) 
Ramas muiža (Rammenhof)
Raudas muiža (Rauden) 
Raunas muiža (Ronneburg)
Raunas viduslaiku pils (Schloß Ronneburg, Rownenborgh)
Rautenfelda muižas medību pils
Rāmuļu muiža (Doktormoise, Ramelshof) 
Reģu muiža (Reggen, Reģes muiža) 
Rembates muiža (Ringmundshof)
Remtes muiža (Remten)
Reņģes muiža (Rengenhof, Ringen) 
Reņģes jeb Zebrenes muiža (Rengenhof) 
Režu muiža (Reschenhof)
Rikteres muiža (Sidgundas ; Siggund)
Rindzeles muiža (Rinseln vai Rieselhof) 
Rinkules muiža (Rinkuln)
Rocežu muiža (Rothseden) 
Rolavas muiža (Roloff)
Romeškalna muiža (Romeskaln)
Ropažu Jaunā muiža 
Ropažu ordeņa pils (Roudōpois, Rodopoys, Rodepoys, Rodenpois, Rodenpoes, Rodenpeisz) 
Rozbeķu pilsdrupas (Castrum Rosenbeck) 
Rozēnu muiža (Rozenu muiža; Koddiack)
Ruckas muiža (Rutzky) 
Rudbāržu muiža (Rudbahren)
Rudes muiža (Rudden)
Rudzu muiža (Steenholm)
Rumbenes (Rumbas) muiža (Rumbenhof) 
Rūjienas Lielā muiža (Rujen-Großhof)
Rūjienas ordeņa pils drupas un pilskalns (hove to Ruyen , Rujen)
Rūmenes muiža (Ruhmen) 
Salacas bīskapa pils (Saltze , Salismünde)
Salas muiža (Holmhof; Hönighof)
Saļienas muiža (Salienas muiža, Salleenen)
Sarkanmuiža (Rothhof) 
Sarkanpaņemunes muiža (Paņemunes muiža, Rot-Ponemun)
Sasmakas muiža (Sassmacken)
Saules muiža (Jaunsaules muiža, Neu-Rahden)
Sauļu muiža (Saules muiža , Saulhof) 
Sārcenes muiža (Sahrzen) Vānes pagastā
Sāruma muiža (Ubbenorm-Sarum)
Sesiles muiža (Sesillen)
Sējas muiža (Zögenhof) 
Sēlpils viduslaiku pils un pilskalns (Castrum Selonum ; Selburg)
Sēmes muiža (Sehmen) 
Sieksātes muiža (Sexaten, Berghof) 
Siera muiža (Käshof)
Siguldas muiža (Segewold)
Siguldas viduslaiku pils (castellum Sygewaldensis, de castello Sygewaldensi, Schloss Segewold) 
Sīpeles muiža (Zipelhof) 
Skaistkalnes muiža (Schönberg) 
Skangaļu muiža (Skangalshof)
Skrundas muiža (Schrunden) 
Skrundas ordeņa pils vieta (Schloß Schrunden)
Snapju muiža (Friedrichsberg)
Spāres muiža Kurzemē (Spahren)
Spāres muiža Vidzemē (Sparenhof; Samsky) 
Spirgus muiža (Spirgen) 
Stalšēnu muiža
Staļģenes muiža (Stalgen) 
Stancmuiža (Kostanzenhof) 
Startu muiža (Starta muiža, Stürcenhof)
Stāmerienas pils (Stomersee) 
Stienes muiža (Ulpisch) 
Stirnu muiža (Stirnas muiža, Stirnen)
Strantes muiža (Strandhof)
Strazdes muiža (Strasden)
Strazdumuiža (Strassenhof, Trastenhof)
Struteles muiža (Strutteln) 
Stukmaņu muiža (Stockmannshof)
Suntažu muižas pils (Schloß Sunzel) 
Sventes muiža (Jaunsventes muiža, Neu-Swenten)
Svētciema muiža (Neu-Salis)
Svētes muiža (Swehthof, Swethwald)
Svitenes muiža (Schwitten) 
Šampētera muiža (Hof Champêtre)
Šarlotes muiža (Charlottenhof) pie Jaunauces
Šēderes muiža (Schödern) 
Šēnberģu muiža
Šēnheidas muiža (Šēnheides muiža, Schönheyden) 
Šlipenbaha muiža 
Šķirstiņu muiža (Raudupes muiža, Napkul) 
Šrēdera muiža
Štakeldangas muiža (Stackeldanden)
Šteinfeldes muiža (Steinfeldt) 
Šulcmuiža (Scheitzenhof, Schulzenhof) Imantā
Švarca muiža
Švarcekmuiža (Melnkakta muiža) 
Švarcmuiža (Hāgenu muiža, Hagenshof, Schwarzhof, Schwartzenhof) 
Tabores muiža (Tābara, Tabor)
Taurupes muiža (Taurup)
Tetelmindes muiža (Tettelmünde, Tetelmünde) 
Tiņģeres muiža (Tingern)
Tīnūžu muiža (Lindenberg) 
Tīriņmuiža (Thüringshof) 
Tolkas muiža (Tolkenhof)
Tumes muiža (Tummen)
Turkalnes muiža (Turkaln) 
Tūjas muiža (Taubenhof, Dūjas muiža) 
Udzes muiža (Udsen)
Ulbrokas muiža (Stubbensee) 
Ulmales muiža (Ullmahlen) 
Umpārtes muiža (Vīkstes muiža, Wiexten, Wixten)
Ungurmuiža (Orellen) 
Ungurpils (Pürkeln)
Upenieku muiža (Uppeneeken, Upes muiža) Upes muiža (Bächhof) 
Upesmuiža (Sakenhauzen) 
Urgas muiža (Orgishof) 
Ūziņu muiža (Usingen) 
Vadakstes muiža (Waddaxt)
Vaidavas muiža (Vaidavmuiža, Waidau)
Vainižu muiža (Wainsel) 
Valdekas muiža (Waldeck) Vecates pagastā
Valdekas pils (Reķa pils) Jelgavā
Valdeķu muiža (Waldeck)
Valdgales muiža (Waldegahlen) 
Valmiermuiža (Wolmarshof)
Valtermuiža (Waltershof)
Vandzenes pils (Wandsen)
Vatrānes muiža (Wattram)
Vāgnera muiža Rīgā 
Vānes muiža (Wahnen)
Vārkavas muiža (Warkan; Warkow)
Vecannas jeb Annas muiža (Alt-Annenhof) 
Vecapguldes muiža (Alt Abgulden, Ānbone) 
Vecates muiža (Alt-Ottenhof)
Vecauces pils (Alt-Auz)
Vecbebru muiža (Alt-Bewershof) 
Vecbilskas muiža (Vilkumuiža, Bilskas muiža, Alt-Bilskenhof, Alt-Bilsenhof)
Vecbornes muiža (Alt-Born)
Vecdoles pils (Alt-Dahlen)
Vecgulbenes muiža (Alt-Schwanenburg) 
Vecķeipenes muiža (Alt-Kaipen) 
Veclīkupēnu muiža (Alt-Likoppen) 
Vecmēmeles muiža (Alt-Memelhof, Pranke)
Vecmoku muiža (Altmocken)
Vecmuiža Salacgrīvas novadā (Sussikas) 
Vecoktes muiža (Alt Okten , Peweken) Durbes novadā
Vecsalacas muiža (Alt-Salis; Lielsalacas muiža) 
Vecsātu muiža (Alt-Sahten)
Vecsaules muiža (Alt-Rahden) 
Vecsēlpils muiža (Alt-Selburg)
Vecstēgules muiža (Stēgulmuiža, Steguhlen, Stegul) 
Vecsvirlaukas muiža (Alt-Bergfried) 
Vellamuiža (Vella muiža; Wellerhof) Ziedkalnē
Veļķu muiža (Hohenbergen) 
Ventspils viduslaiku pils (Schloß Windau)
Veselavas muiža (Wesselshof) 
Vestienas muiža (Festen)
Vēdes muiža (Weden, Woden, Wehden)  
Vērenes muiža (Fistelen , Fehren , Fehrenhoff) 
Vērpju muiža (Werpenhof) 
Vētras muiža (Bewert Schwedhof)
Vibrokas muiža (Suddenhof, Sudden)
Vidrižu muiža (Widdrisch)  
Vidrižu muižas mednieku namiņš 
Vidusmuiža (Mittelhof) Bikstu pagastā
Vilces muiža (Wilzen) 
Viljetes muiža (Willgatten)
Vilkājas muiža (Wilkajen)
Vilksalas muiža (Wilxaln)
Villa Medem 
Vilzēnu muiža (Wilsenhof)
Viļķenes muiža (Wilkenhof) 
Virkas muiža (Firchshof, Firckshof) 
Virkus muiža (Gross-Heyden, Teiden) 
Vizlas muiža (Friedrichshof)
Vīcežu muiža (Wizeden) 
Vīkseles muiža (Wiexeln)
Voleru muiža (Wohlershof) 
Volfšmita muiža 
Vormsātes muiža (Groß-Wormsahten)
Zaļenieku muiža (Zaļā muiža; Grünhof)
Zaķumuiža (Waldenrode) 
Zasumuiža (Zasu muiža, Sassenhof)
Zaubes muiža (Jürgensburg, Jaunpils)
Zaubes ordeņa pils drupas (Schloß Jürgenburg, Jurgenborgh) 
Zeibarta muiža (Seibarts Hof)
Zengbuša muiža
Zemītes muiža (Samiten)
Zentenes muiža (Senten)
Zēlustes muiža (Seelust) 
Ziemeru muiža (Ziemera muiža, Semmershof) 
Zizmas muiža (Sismen)
Zīģeļu pusmuiža 
Zluktenes muiža (Žluktenes muiža, Gut Złuktyn)
Zvāres muiža (Schwarren) 
Zvārtavas muiža (Adsel-Schwarzhof)

Interesanti fakti:
Lāčplēša Kara ordenis vācu tautības karotājiem

Notikumi, fakti, jēdzības un nejēdzības:
16.04.2017 -  UZMANĪBU! TIEK ORGANIZĒTA PIRMĀ VĒSTURISKAS MUIŽAS NOJAUKŠANAS TALKA!!!
21.04.2017 - Paraugstunda vandālismā Bruknas un Mežotnes izpratnē un izpildījumā
27.04.2017 - Rīgas Domes "darba" stils 
30.04.2018 - Nedrošā auto stāvvieta pie Gaujas tilta Siguldā 
16.10.2018 - Tiek pārdota Nabes (Nabben) muiža