02.12.19

Birzgales mācītājmuiža (Mitten)
                                        (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                        (Mācītājmuiža senāk)
 


1976.gadā izdotajā “Okupētās Latvijas dienas grāmatā” autors  - novadpētnieks Žanis Skudra raksta: “… no kapu stūra redzama mācītājmuiža. Mācītājmājā tagad esot ierīkotas mehāniskās darbnīcas. Te bijis skaists meža stūris un caur to skaists ceļa līkums, bet kas tagad: te atklājas posta un briesmu darbi. Man asaras saskrien acīs, visu to redzot. Krustām šķērsām sagāztas, resnas egles un arī kāda slaida priede tagad te guļ gar zemi, palikuši tikai lielie resnie celmi, kas balti spīd Vasarsvētku spožajā saulē. Netālu no mācītājmuižas, šajos pašos skaistajos kokos, kas tagad guļ gar zemi, bijuši to mācītāju kapi, kuri šajā draudzē darbojušies un šeit miruši. Tagad tie ir kaili, skaistie marmora krusti aplauzti: citi vēl tepat guļ gar zemi pie kapu kopiņām, bet citi jau diez kur aizvazāti, lai gan kara laikā visi kapi palikuši veseli, kara darbības un ļaunu roku neskarti. Starp mācītāju kapiem un pašiem Birzgales kapiem tagad ierīkoti sarkanarmiešu kapi, kas kaut cik uzkopti. Birzgales kapu apkārtnē vēl saglabājies skaists mežs ar sevišķi resnām priedēm un eglēm. Vai nu tām arī pienāks tāds pats liktenis kā meža stūrim pie mācītājmuižas?”

Mūsdienās (2019.gadā) te valda briesmīga nekoptība, mājas daļēji pamestas, mežs izcirsts, bet vieta nesakopta, viss aizaudzis, visapkārt gara nepļauta zāle. Kartē redzamas ēkas ar nosaukumiem Mācītājmuiža, Mācītājmāja un Birzgales krejotava. Visas trīs varētu būt viena īpašuma teritorijā. Kura te ir īstā mācītājmāja un vai tā vispār te vairs ir?

Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Birzgale