02.12.19

Andreja Pumpura piemineklis Birzgalē

                                                       (Foto atrasts internetā)


Fotogrāfija ir viena vienīga miglas bilde, bet tā ir vienīgā, kura pieejama internetā, bet paša pieminekļa vairs nav, ko varērtu nofotografēt. Tomēr notikums ir pieminēšanas vērts, tāpēc publicēju to pašu migals bildi.

Birzgale tiek minēta saistībā ar vairāku ievērojamu cilvēku vārdiem. Viens no tādiem ir dzejnieks, eposa "Lāčplēsis" autors Andrejs Pumpurs. Andrejs Pumpurs lielai daļai cilvēku saistās tikai ar Lielvārdi, bet retais zina, ka viņš ir dzimis Birzgales pagastā mazā Ķeirānu meža mājiņā, kur viņš ar vecākiem nodzīvojuši divus trīs gadus un tālāk devušies uz Daugavmalu un Dīriķu mājām, kur Andreja Pumpura tēvs aizgāja par rentnieku, vēlāk par saimnieku. 1988.gadā Andreja Pumpura dzimto māju vietā tika uzstādīts simbolpiemineklis – Austras koks, kurš darināts no gliemežakmeņa, kas vests no Kazahijas stepēm ar vilcienu. Savukārt 1991.gadā blakus šim piemineklim tika atklāts māsklinieka Jāņa Karlova veidotais Andreja Pumpura krūšutēls - Andrejs Pumpurs ar lielām lāča ausīm. Tā vieta ir maz apdzīvota un atrodas attālāk no centra. Kāda vasaras rītā pastniece bija ievērojusi, ka skulptūra neatrodas savā vietā, bet ir aizvilkta līdz mežmalai. Acīmredzot, zagļus kāds ir iztraucējis vai viņiem nav bijusi pietiekami liela tehnika. Viņiem neizdevās to aizvest. Lai pieminekli nenozagtu, to atveda uz Birzgales centru un uzstādīja muzeja priekšā. Taču kādā jaukā 2005. gada janvāra rītā tā muzeja priekšā vairs nebija. Pieminekli nozaga, un tā turpmākais liktenis nav zināms. Arī policija nav steigusies ar meklēšanu, jo vispirms mēģināts noskaidrot, kā bilancē piemineklis atrodas. It kā tam būtu kāda nozīme!

Pieminekļa Andrejam Pumpuram Birzgalē vairs nav, bet muzejā var aplūkot viņa rokrakstus un dažādus "Lāčplēša" izdevumus.

Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Birzgale, Parka iela 2