12.04.20

Jumpravas muiža (Lieljumpravas muiža, Jungernhof, Jungfernhof, Gross-Jungfernhof) Lielvārdes novadā

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Rakstiski Jumpravas vārds minēts jau 1259. gadā, kad Rīgas arhibīskaps dāvinājis Rīgas Cisterciešu sieviešu klosterim zemes šajā apkaimē. Senvācu dialektā vārds Jungfer nozīmē "jaunava" un no šī vārda cēlies vēlākais muižas nosaukums, kas latviski saukta par Jumpravu. Zemes Daugavas labajā krastā nosauca par Lieljumpravu, bet kreisajā krastā - par Mazjumpravu. Līdz mūsu dienām ir saglabājies 1,5 m augstais un gandrīz 3 m garais Vangusalu Dīnamarkas akmens, kurā iekalts aplis ar krustu un Rīgas arhibīskapa simbols - sakrustots bīskapa zizlis un krusts. Mūsu dienās akmens iezīmē Lielvārdes lauku teritorijas, Lēdmanes un Jumpravas pagasta robežpunktu.

Pati Jumpravas muiža (tagadējā Lieljumprava jeb Dzelmes) sākusi veidoties 1760. gadā, kad Krievijas ķeizariene uzdāvināja daļu savu īpašumu grāfam Černišovam. Vēlāk muižas īpašumi piederējuši daudziem īpašniekiem, bet pēc 1905. gada  - fon Fītinghofiem-Šēliem (tautā viņus sauca par Vītiņiem vai Pītingiem). Pēc 1905.gada dzīvojamā ēka atjaunota pēc V.Bokslafa projekta, saglabājot ēkas autentisko veidolu. Ēka bija neliela – tikai piecu logailu asis  gara, bet to izteiksmīgu padarīja mansarda jumts. Muiža atradās skaistā vietā, pašā Daugavas krastā ar nolaidenu augļu dārzu līdz ūdenim un skatu uz Pārdaugavas puses mežiem. Lielākā muižas daļa ir appludināta pēc Ķeguma HES izbūves, vien ūdenim krītoties, redzamas senās terases un sīkstie ābeļu celmi. Visskaistākais bijis muižas parks, jo vienmēr ir bijis algots dārznieks ar vairākiem palīgiem. 1795. gadā ir veseli četri dārzniekpuiši: Ādams, Pēteris, Toms un Jānis. Muiža sagrauta I Pasaules karā un nav atjaunota. Parks mūsdienās zaudējis savas kontūras un celiņus. Muižas teritorijā bijis arī alus brūzis, kur strādājis Andreja Pumpura tēvs Indriķis. Vietā starp muižas parku un baznīcu padomju okupācijas laikā uzcelta daudzdzīvokļu māja, kuras iemītnieki nav saudzējuši ne parku, ne mājas apkārtni. Muižas teritoriju šķersojis Lielais Polockas ceļs un muižas teritorijā bijuši vairāki krogi  – Slobodkrogs, Zutes krogs, Baznīckrogs (nodegušais veikals un bistro) un Pulkaskrogs. Pie Krapes ceļa bija Lankmaņkrogs, vēlāk saukts par Klopmaņkrogu, Majorkrogu (tagad tajā vietā mājas “Dzintari”). Vienmēr Lieljumpravai piederējis arī Lobes krogs. Pirmā Pasaules karā tika nopostītas 95% Lieljumpravas saimniecību. Joprojām labi saglabājusies magazīnas klēts aiz pagrieziena uz Jumpavu. No Rīgas braucot, kreisajā pusē iepretim parkam ceļš ar aleju, kas kādreiz vedusi uz baronu kapliču. Tā ir nojaukta un kapu tur vairs nav. Bet labajā pusē bijušas vējdzirnavas un muižas rijas.

Mūsu gadsimta 20. gados, sadalot muižas zemes, centrs piešķirts Lieljumpravas Lauksaimniecības biedrībai, kura dibināta 1903. gadā. Muižai bijušas vairākas pusmuižas — Jaunā jeb Lankmaņmuiža, Sofijas muiža, Mazjumprava, Sila muiža. Tās arī sadalītas saimniecībās.

Adrese: Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, Dzelmes