12.04.20

Jumpravas muižas baronu kapi Liepvārdes novadā

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)


No Rīgas braucot, kreisajā pusē iepretim parkam ceļš ar aleju, kas kādreiz vedusi uz baronu kapliču. Tā ir nopostīta un nojaukta, kapu tur vairs nav. Aleja joprojām saglabājusies.

Adrese: Lielvārdes novads, Jumpravas pagasts, Dzelmes