12.04.20

Žurkumuiža (Žurku muiža, Schurkenhof, Rattenhof)

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Žurkumuiža tiek pieminēta 1920-gadu presē Saules kaujas sakarā. Jānis Juškevics savā pētījumā 1926.gadā cita starpā raksta: “Vāciešiem nemanot Ringauds devās ar lielu ātrumu gar vācu kreiso pusi taisni uz Rateni (tag. Vec-Sauli), lai ienaidnieku atgrieztu no gala punkta. Ar šo soli vāciešu stāvoklis bija bez cerības. Stratēģiski viņi kara gājienu jau bija zaudējuši. Ap 20. septembri Ringauds nostādīja savus spēkus gar Saules upes labo krastu. Labais spārns pieslējās Ratenes pilij, kura atradās pie Saules ietekas Memelē.  Šī Ratenes pils pēc 35 gadiem no vāciešiem tika ieņemta un sadedzināta. Pils vieta vēlāk saucās par Raden, jeb pareizāk Radden. Arī tagadējā pusmuiža - Žurkumuiža (Rattenhof) Vec-Saules tuvumā pierāda, ka vārds „Ratene“ saistīts ar minēto apkārtni. Tuvākā apkaimē bieži atrodamas senatnes atliekas, kuras pierāda, ka tur kādreiz bijis kāds senču ciems.”

Šķiet, ka līdz mūsdienām no Žurkumuižas apbūves nekas nav saglabājies, jo apkārtnē pārsvarā jaunas privātmājas. Diemžēl arī fotogrāfijas no turienes neizdevās.

Adrese: Bauskas novads, Ceraukstes pagasts