08.07.19

Stelpes pamatskola

                                                        (Fotografēts 2018.gadā)


Izglītības ministrs prof. J. Auškāps vakar atklāja jauno Stelpes pamatskolu Bauskas apriņķī. Ministrs Stelpē ieradās Latvijas bankas priekšsēdētāja A. Klīves pavadībā un tos pie zaļumu vītnēm un rudens ziediem greznotiem goda vārtiem sagaidīja Bauskas apriņķa vecākais V.Annuss, jaunceltnes projekta autors arhit. Raisters. Stelpes pamatskolas atklāšanas svinības ievadīja Vecmuižas draudzes mācītāja Vēdzeles svētruna, kurai sekoja Stelpes pagasta vecākā uzruna, valsts himna un Dziesma brīvajai Latvijai. Pēc tam runāja izglītības ministrs prof. J. Auškāps. Jaunās pamatskolas atslēgas ministram nodeva jaunceltnes autors arh. A. Raisters. Atklāšanas svinībās izglītības ministrs prof. J. Auškāps Stelpes pamatskolai pasniedza mākslinieka Šternberga asējumu "Pieguļā" un komplektu «Latviešu tautas pasakas un teikas". Vietējā aizsargu nodaļa pamatskolai dāvinājusi Valsta Prezidenta Kārļa Ulmaņa un kara ministra ģen. J. Baloža krūšu tēlus. Latvijas bankas priekšsēdētājs Raisters, Jelgavas - Bauskas apr. tautskolu inspektors J. Gregors, Stelpes pamatskolas skolotāji, Stelpes un apkārtējo pagastu vecākie, pagasta sabiedriskie darbinieki — mācības līdzekļus — ģeogrāfiskas kartes, globusu un elektrības mašīnu, vietējais aizsardžu pulciņš — medikamentu skapīti ar piederumiem un Stelpes krājaizdevu sabiedrība — karogu.
Jaunā Stelpes pamatskola izmaksājusi 120.000 ls, no kuriem pagasts klaušu kārtā sedzis 15.000 ls. Pamatskola sākta celt 1936. gada augustā. Skola līdz šim mitinājusies divās — Nirzas un Beķeres skolu ēkās, kas bijušas ļoti neērtas un nepiemērotas attiecīgām vajadzībām. Skola celta 120 bērniem un tajā ievērotas visas modernākās prasības — centrālā apkure, kanializācija un elektriskā apgaismošana. Elektriskā instalācija ierīkota un sāks darboties reizē ar jauno Ķeguma elektrisko spēkstaciju, jo līdz šim Stelpes pagasts elektrisko strāvu nesaņem. Skolā ierīkota arī zeķu žāvētava, kas ir vērā liekams jauninājums skolu ēku būvē.
Jāatzīmē pagasta iedzīvotāju lielā atsaucība, jo lielākām saimniecībām pie skolas celšanas bijis jānokalpo klaušu kārtā apm. 300 dienas tekošā budžeta gadā. (Zemgales balss, 25.09.1938)

Adrese: Bauskas novads, Stelpes pagasts, Vecstelpe