19.11.19

Nīzeres muiža (Neu Sorgen)


                                          (Fotografēts 2019.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Tā bijusi kroņa muiža.
1929.gada “Latvijas kareivis” ziņo, ka “Nīzeres muižā aiz dzīves apnikuma pakāries 73 g. v. kalējs Jēkabs Bīskaps”.
Par kādu problēmu raksta 1988.gada “Komunisma ceļš”: “Noskaidrot «būt vai nebūt» ģipšakmens karjeram Skaistkalnē - tāds bija rajona izpildkomitejas izbraukuma sēdes mērķis 18.augustā. Redzētais un dzirdētais radīja pārliecību. ka šis jautājums neskar tikai skaistkaļniešus vien. Tā kā, izstrādājot karjeru vismaz līdz 25 metru dziļumam, no tā nāksies atsūknēt ūdeni, tas savukārt var pazemināt gruntsūdens līmeni ne tikai tuvā apkārtnē, bet pat 20 kilometru rādiusā. Stelpes ciema teritorija sākas 10-12 kilometru attālumā. Ņemot vērā, ka šī karjera esamība var pārtraukt pazemes ūdeņu dabisko plūsmu ziemeļrietumu virzienā no tā, tad Stelpes ciema teritorijā iespējama būtiska gruntsūdens līmeņa pazemināšanās. Tas vispirms var atstāt ietekmi uz mežu attīstību. Kolhozs “Stelpe” 1989. gadā plāno uzsākt Nīzeres minerālūdens pildīšanu. Nīzeres minerālūdens pēc savām unikālajām īpašībām un sastāva būtiski atšķiras no republikā pazīstamajiem minerālūdeņiem, Tas pēc sava ķīmiskā sastāva atbilst valsts standartam (GOST-13273- 73). Ir arī potenciālas iespējas tā eksportam. Hidroģeologi brīdina, ka gruntsūdens pazemināšanās vai to svārstību rezultātā var izsīkt minerālūdens avoti Nīzerē, Bārbelē un pat Biržu rajonā. Tātad, pēc dažiem gadiem, noododot karjeru ekspluatācijā, stelpieši var palikt arī bez minerālūdens. Kas segs morālos un materiālos zaudējumus?”

Adrese: Vecumnieku novads, Stelpes pagasts, Nīzere