13.04.24

Cēsis, Vanadziņa nams

 


                                                       (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

1693. gadā šis gruntsgabals ar piederēja Klausam Paulsonam, kurš to ieķīlāja majoram Lodem. Īpašums bija neapbūvēts, taču labi saglabājušies iepriekšējās mājas mūri.

Gruntsgabalu un mantojumu grāmatā 1792. gadā ierakstīts, ka uz gruntsgabala esošā koka dzīvojamā māja 1788. gada 21. februārī īpašumā juridiski piespriesta Cēsu rātskungam Johanam Gotlībam Fričam. Viņš 1798. gadā nolēma uzcelt jaunu ēku, tāpēc, iespējams, veco ēku nojauca. Pēc tirgotāja un rātskunga J. G. Friča nāves 1822. gadā māju mantoja rātskunga atraitne Margareta Elizabete Friča, dzimusi Erdmane. Viņa 1824.gadā māju pārdeva medicīnas doktoram Georgam fon Meijeram. 1880. gada septembrī saskaņā ar Vidzemes tiesas lēmumu Cēsu maģistrāts apstiprināja īpašuma tiesības Heinriham Georga dēlam Meijeram uz tēva mantojumu - nekustamo īpašumu Rīgas ielā 15, kas viņam piederēja līdz viņa nāvei 1919. gada 3. maijā. Par nākamo mantinieku H. Fon Meijers iecēla savas māsas dēla dēlu - vēstures kandidātu Gregoru fon Bruceru, avīzes "Rigaer Tageblatt" redaktoru.

Brucera mantinieki 1923.gadā īpašumu pārdeva ārstam Kārlim Vanadziņam par 5000 latiem. Lai veiktu ēkas kapitālo remontu, K. Vanadziņš aizņēmās no Latvijas hipotēku bankas 4000 latus uz 12 gadiem, ieķīlājot savu īpašumu. Aizdevumu viņš nomaksāja līdz 1930. gada februārim. 1940.gadā, tāpat kā lielāko daļu īpašumu, K. Vanadziņa māju nacionalizēja. Īpašuma tiesības atjaunoja 1943. gada maijā.
Ārsts Kārlis Vanadziņš no 1922. līdz 1933. gadam bija arī pilsētas galva. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni. Viņa pārziņā atradās arī Cēsu pilsētas rentgena un fizioterapijas kabinets. Pēc K. Vanadziņa iecelšanas par Rīgas 1. slimnīcas direktoru, to pārzināja Cēsu slimnīcas direktors Dr. A. Meija. Jau 1940. gada septembrī Cēsīs atgriezās ārsts K. Vanadziņš un atjaunoja privāto un slimo kasu slimnieku pieņemšanu namā Rīgas ielā 15. Otrā pasaules kara beigās K. Vanadziņš emigrēja uz Zviedriju, bet cēsnieki vēl ilgi ēku Rīgas ielā 15 sauca par "Vanadziņa māju". Pēc kara ēkā izvietojās Cēsu Veselības aizsardzības nodaļa un atjaunoja ambulances darbību.

Adrese: Cēsis, Rīgas iela 15