14.04.24

Cēsu ķeizariskās tiesas nams

 
                                                      (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

Šis nams ir Vienības laukuma krāšņākā rota. Tas celts 19.gadsimta vidū kā ķeizariskās tiesas nams ar augstām un atklātām ieejas kāpnēm galvenajā fasādē. Taču šādā izskatā nams nav saglabājies līdz mūsu dienām, jo laikā no 1899. līdz 1902. gadam to pārbūvēja un paplašināja, piešķirot apgabaltiesas statusu. Tiesas nama pagalmā atradusies arestantu māja, arestantu pagalms un staļļi.

Adrese: Cēsis, Raunas iela 14