13.04.24

Cēsis, J. Ozola grāmatnīca un izdevniecība

 

                                                      (Fotografēts 2014.gadā, V.S. foto)

                                                                        (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
 

Nams celts eklektisma sākumposma stilā. Šeit atrodas grāmatnīca "Sprīdītis". Šī grāmatnīca atrodas telpās, kur gadsimta sākumā (1902. g.) bija aktīvā 1905. gada revolūcijas darbinieka J. Ozola grāmatnīca un izdevniecība. J. Ozols izdevis ap 200 vērtīgu, augstā kvalitātē iespiestu grāmatu. Pēc J. Ozola nāves (1906. g.) tās vadību pārņēma viņa māceklis Jānis Roze (vēlāk atvēris grāmatnīcu un grāmatu apgādu Rīgā). Priekštelpā piestiprināts  J. Ozolam veltīts skulpturāls cilnis.

Adrese: Cēsis, Rīgas iela 5