11.04.24

Cēsu Valsts arodvidusskola

 

                                                                  (1935.gada foto)


 

                                                      (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

Tā ir viena no vecākajām skolas ēkām Cēsīs - valsts nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis. Ēka celta 1778.gadā un visu laiku izmantota kā skola. 1920. gadā dibinātajā valsts arodvidusskolā bijusi izveidota arī dekoratīvās mākslas nodaļa, kas sagatavoja kvalificētus krāsotājus, noformētājus, dekorāciju izgatavotājus. Par pasniedzējiem darbojās mākslinieki K. Baltgailis un K. Brencēns. No šejienes ceļu mākslā iesāka V. Valdmanis, A. Dronis, J. Rozenbergs, K. Miesnieks, V. Vasariņš un citi. Šajā namā savā laikā mācījušies arī rakstnieki un dzejnieki J. Poruks, E. Treimanis-Zvārgulis, E. Veidenbaums, Apsīšu Jēkabs, pazīstamais ķīmiķis, profesors, Pēterburgas ZA akadēmiķis P. Valdens un citi.

1935.gada izdevumā “Skolu dzīve” par skolu raksta: “Cēsu valsts arodskola ir viena no mūsu pirmām gaismas pilīm, kur jaunatne varējusi smelties tehniskās zināšanas. Viņa dibināta 1920. gadā kā Cēsu amatniecības skola, ar direktoru mākslinieku A. Jullu. Pastāvējušas piecas nodaļas: mehānikas, elektrotehnikas, galdnieku, ķīmijas un mākslas rokdarbu. 1925. gadā likvidēta mākslas rokdarbu un pāris gadus vēlāk ķīmijas nodaļa. Pašlaik darbojas 3 nodaļas: mehānikas, elektrotehnikas un satiksmes ceļu būvniecības nodaļa. Skolā 170 skolnieki un 20 skolotāji. Pirmais skolas direktors mākslinieks A. Julls, bet tagadējais - inženieris A. Volkovs. Skola sadalīta divās ēkās. Galvenā ēkā L. Skolas ielā 6, atrodas klases. Otra ēka Gaujas ielā 20 - tur atrodas darbnīcas un elektrotehniķu laboratorija. Šinī mācības gadā skola nosvinēja piecpadsmitos gada svētkus. Visā pastāvēšanas laikā skolu beiguši 355 audzēkņi. Viņas devīze visu laiku ir bijusi — darbs. Ar vislielāko rūpību tiek sagatavoti nākošie amatnieki, sava aroda labi pratēji. Skola iegādājusies arī auto, uz kura praktizējas 3.kursa mehāniķi un elektrotehniķi. Cēsīs, kā Latvijas Davosā, sevišķi daudz slēpotāju, tamdēļ arī būvniecības nodaļas audzēkņi izgatavo lielos vairumos slēpes. Arī pašu audzēkņu starpā slēpošana atradusi daudz piekritēju. Šogad slēpotāji cītīgi gatavojās uz Ziemeļvidzemes ģimnāziju un arodskolu slēpošanas sacīkstēm, kas tomēr neizdevīgo sniega apstākļu dēļ nenotika. Skolā sekmīgi darbojas „Cerības Pulciņš", kurā ir 49 biedri. Skolā valda nacionāls gars. Nav aizmirsti tie varonīgie Cēsu skolnieki, kas plecu pie pleca gāja aizstāvēt Latviju. Viņu cēlajam piemēram ir gatavi sekot arī tagadējie Cēsu valsts arodskolas skolnieki”.

 

Adrese: Cēsis, Lielā Skolas iela 6